• I de klassiska parfymernas syntetiska doftingredienser ingår en hel del onaturligt och kemiskt behandlat material: olika toxiner, bensenderivat, acetater, aldehyder och toluener. (joliebeauty.se)
  • Acetater, egentlig salter av eddiksyre , f.eks. (snl.no)
  • Syran bildar lätt salter som kallas acetater som precis som nitrater är lösliga i vatten. (wikipedia.org)
  • Andra salter som acetater och andra miljövänliga alternativ. (nordicsalts.com)
  • Många estrar produceras genom reaktion mellan en alkohol och ättiksyra, dessa estrar kallas acetater som till exempel metylacetat, etylacetat, butylacetat, propylacetat och amylacetat. (wikipedia.org)
  • Acetater är en annan vanlig form av flytande lösningsmedel, vilket är relativt ogiftiga och utifrån estrar av ättiksyra, såsom butylacetat. (threebackyards.com)