• Acanthosis nigricans kan vara ett symtom på en endokrin sjukdom eller på andra problem med hormonnivåerna . (wikipedia.org)
  • Acanthosis nigricans är en form av melanos , med brunsvarta, bristfälligt definierade hyperpigmenteringar med hyperkeratos av huden , i synnerhet hudveck. (wikipedia.org)
  • För barn med hudförändringar, tar patienten celler från huden för barnet att kontrollera förekomsten av acanthosis nigricans. (jackabacon.com)
  • Andra komplikationer inkluderar bland annat: Acanthosis nigricans (en form av melanos med missfärgningar av huden), sexuell dysfunktion och frekventa infektioner. (metformin.se)
  • isolerade café au Lait fläckar, fotokontaktdermatit), eller vara tecken på mer allvarlig bakomliggande sjukdom (t ex flera café au lait fläckar, maligna acanthosis nigricans). (xn--pigmentflckar-jfb.se)