• Långvarig användning av oxikodonhydroklorid under graviditeten kan leda till neonatal opioid abstinenssyndrom, vilket kan vara livshotande om den inte upptäcks och behandlas. (ilorena.com)