• Abrusosid är ett sötningsmedel som isolerats ur en tropisk växt Abrus precatorius. (perspektiv.nu)
  • Abrus bifurcatus är en insektsart som beskrevs av Dai och Zhang 2002. (wikipedia.org)