• Abrin påminner om ricin, men dess giftighet är betydligt större. (wikipedia.org)
  • a., att de immuniserande ämnena hos djur, som immuniserats mot abrin eller ricin, öfvergingo från blodet i sekreten, t. ex. (runeberg.org)
  • Så småningom kommer det fram att liket är amerikan och att han blivit förgiftad av växtgiftet abrin (framtaget ur paternosterbönor) en substans som påminner om ricin men är ännu giftigare. (dast.nu)
  • Jag läste om växter o upptäckte giftet ricin i ricinplantan och fröerna, samt giftet abrin som finns i paternosterbönor. (blogspot.com)
  • Det räcker med 0,2 mg ricin för att man ska avlida, abrin har jag fått olika uppgifter om att det är 10-100 ggr giftigare än ricin. (blogspot.com)