• Foto: SVERIGE BORDE HJÄLPA Svensk lagstiftning diskriminerar abortsökande kvinnor. (aftonbladet.se)
 • Sverige diskriminerar abortsökande kvinnor. (aftonbladet.se)
 • Enligt svensk lag har abortsökande kvinnor rätt att välja mellan kirurgisk och medicinsk abort. (riksdagen.se)
 • Då det finns olika alternativ för abortsökande kvinnor är det viktigt att erbjuda alla möjligheten att välja den metod de önskar. (riksdagen.se)
 • Genom att hjälpa fler abortsökande kvinnor hoppas Läkare Utan Gränser kunna bidra till att den siffran minskar. (lakareutangranser.se)
 • Familjeplaneringsmottagningen tar hand om abortsökande kvinnor och par, steriliseringar, ger preventivmedelsrådgivning och tillhandahåller olika preventivmedel. (akademiska.se)
 • Vi har noterat att en del abortsökande kvinnor har uppgett att de använder appen Natural Cycles som preventivmetod. (lakemedelsvarlden.se)
 • Vi måste nu ta nästa steg och frigöra medel för abortsökande kvinnor så att det inte är kvinnors skilda ekonomiska villkor som avgör deras val. (webblogg.se)
 • Att Sverige också tar ställning för ekonomiskt stöd till abortsökande kvinnor skulle vara ytterligare ett viktigt ställningstagande för kvinnors rättigheter. (webblogg.se)
 • År 1940 kontaktades Lis Asklund av Elise Ottesen-Jensen som bad henne att starta en kuratorsverksamhet på Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) för abortsökande kvinnor. (skbl.se)
 • Enligt federal lagstiftning får lokala myndigheter inte utsätta abortsökande kvinnor för "undue burden", men tolkningar av lagen varierar kraftigt. (blogspot.com)
 • Faktum är att abortsökande kvinnor i Sverige alltid tvingas att genomgå vaginalt ultraljud för att bestämma graviditetens längd innan aborten. (blogspot.com)
 • Röster har höjts för att inskränka svenska kvinnors rätt till abort och införandet av samvetsklausuler har åberopats för att somliga vill slippa att arbeta med abortsökande kvinnor. (barnmorskanibyn.se)
 • 1 Senabort, ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus Syfte Att erbjuda likvärdig god och säker vård till abortsökande kvinnor i enlighet med Abortlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. (docplayer.se)
 • Under den nuvarande lagstiftningen måste en abortsökande kvinna göra två läkarbesök med sju dagars mellanrum före aborten. (respektlivet.nu)
 • Slutligen med all respekt för en kurators kunnande och insatser i rådgiv- ningsfrågor så kan hon ytterst sällan vad man kan förstå påverka en abortsökande kvinna att fortsätta med sin graviditet, bifogar vi alla efterfrågade uppgifter och dokument. (bssz.se)
 • Rätten till en god hälsovård för en abortsökande kvinna, enligt den lagstiftning om abortvård som beslutats i demokratisk ordning enligt svensk grundlag, är ett berättigat syfte att ha ett sådant krav. (stbloggen.se)
 • Å andra sidan patienten, till exempel den abortsökande kvinnan, som vill få viss åtgärd utförd inom rimlig tid. (uu.se)
 • Såhär kunde det se ut: Den abortsökande kvinnan uppsöker läkare som upprättar ansökan som sedan skickas till Medicinalstyrelsen vars rättspykiatriska nämnd beslutar i ärendet. (xn--fdamedstd-07ah.se)
 • Där framkommer olika uppgifter som ålder på den abortsökande kvinnan, graviditetslängd, antal tidigare aborter osv. (manniskovarde.se)
 • Svaret blev att undantag inte kunde medges och att personalen således var tvingad att medverka vid aborter, oavsett vilka skäl den abortsökande uppgav som motiv för sin begäran. (claphaminstitutet.se)
 • I USA tycker Trump att vårdpersonal ska slippa behandla homosexuella precis som de slipper vårda abortsökande. (dagenssamhalle.se)