• Aborterade foster och fosterhinnor kan innehålla stora mängder infektionsämnen. (sva.se)
 • Dessa debattörer argumenterar för att aborterade foster som uppvisar livstecken i stället borde behandlas palliativt. (clarte.nu)
 • Att du tycker något är bra innebär knappast att alla andra tycker samma, det finns problem kring aborter så som att vårdpersonal anser att lagen säger att de ska försöka rädda aborterade foster. (bukefalos.se)
 • Eftersom det finns bevis för att detta i enstaka fall resulterat i framfödda barn, inte aborterade foster, måste en ny gräns dras med betryggande säkerhetsmarginal som det var när den svenska abortlagen stiftades. (mikaelkarlendal.se)
 • tar hem aborterade foster - om än i formalin? (webblogg.se)
 • Han menar att det är fel att försöka rädda aborterade foster. (ifokus.se)
 • Neonatalläkaren rättfärdigade sitt agerade med att ett foster som stöts ut i vecka 22 i juridisk mening är ett barn, och därför bör behandlas som ett (akut sjukt) sådant. (clarte.nu)
 • Foster räknas därför som barn från vecka 22 under svensk lag. (clarte.nu)
 • Även Socialstyrelsens rättsliga råd har hävdat att neonatalläkaren gjort rätt, eftersom ett 22 veckor gammalt foster i juridisk mening räknas som ett barn. (clarte.nu)
 • Ett foster som stöts ut i vecka 22 är i juridisk mening ett barn, och träffar jag ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det. (varldenidag.se)
 • I abortdebatten riskerar hans argument om 'barnets vilja' som grund för handling att bli ett monumentant självmål - om ett aborterat foster/ofött barn själv fått välja hade det sannolikt valt att inte bli aborterat. (sturmark.se)
 • En överläkare berättar i SVT att hon försökt hjälpa ett aborterat barn att överleva. (mikaelkarlendal.se)
 • Man borde ju med utgångspunkt i just denna berättelse faktiskt kunna inse vad det absurda med denna godtyckliga tidsgräns (vecka 21+6 dagar = foster, vecka 22 = barn) faktiskt säger oss om abortfrågan som sådan. (mikaelkarlendal.se)
 • Men då pratar Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Thor och Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund om vikten av att ordna en tidsmarginal mellan aborten och den etiskt godtyckligt satta tidsgränsen då man för tillfället räknar det oskyddade oskyldiga livet i kvinnans mage som ett skyddsvärt barn eller ett foster legitimt att döda. (mikaelkarlendal.se)
 • En bild på en mor med ett nyfött barn kombineras med en bild på ett (aborterat? (omfotoboken.com)
 • En kvinna ska alltid ha rätt till abort, men när ett foster har utvecklats så långt att det även i juridiskt mening betraktas som ett barn, blir det inte lika enkelt att hävda att kvinnas rätt till abort kommer före barnet liv, tycker jag. (ifokus.se)
 • Jag trodde det bara var redan döda barn/foster som aborterades så sent. (ifokus.se)
 • På samma sätt är man samma individ när man är ett foster och när man är ett nyfött barn. (confessiones.se)
 • Gosnell döms även för att vid upprepade tillfällen ha aborterat barn äldre än 24 veckor, vilket är delstatens gräns för abort. (blogspot.com)
 • Celler tagna från lungan från ett svenskt aborterat foster lade grunden för dagens vaccin mot röda hund och används fortfarande i forskning. (respektlivet.nu)
 • Även vaccin som ges mot vattkoppor, hepatit och bältros har utvecklats ur celler från ett aborterat foster. (respektlivet.nu)
 • Hon kallar det "mycket problematiskt" att det finns olika uppfattningar om hur begreppet livsduglighet ska tolkas och tillämpas, och noterar att det fortfarande finns olika uppfattningar hur sjukvården bör ta hand om ett aborterat foster som uppvisar livstecken. (varldenidag.se)
 • Hade barnet kommit ut dagen innan (i vecka 21+6), då det enligt lagen eller Socialstyrelsen enbart var ett foster, men ändå uppvisat samma livstecken, får vi väl förmoda att inga försök att upprätthålla livet hade gjorts. (mikaelkarlendal.se)
 • Sannolikheten för att ett livsdugligt foster skulle födas fram efter en abort som inleds senast dag 21+6 får därför antas vara låg, men det kan inte anses uteslutet. (varldenidag.se)
 • Någonstans på den cirka nio månader långa vägen från ägg och spermie till ett livsdugligt foster blir en människa till. (humancreations.se)
 • Sedan 2012 är schmallenbergvirus en orsak till aborter, missbildade foster och svag/dödfödda lamm hos får. (sva.se)
 • Smitta under första delen av dräktigheten (noll till tre månader) kan leda till aborter, missbildade foster och svag-/dödfödda lamm. (sva.se)
 • Tillstånd får inte ges för aborter av foster som anses vara livsdugliga utanför livmodern. (clarte.nu)
 • I Sverige är det enligt lagstiftning tillåtet att abortera foster fram till 22:a graviditetsveckan. (confessiones.se)
 • Debattartikel i SvD då Sverige 2007 lagligt aborterat fler än 1,1 miljoner liv. (berno.se)
 • Hon berättade hur hon tagit hem ett aborterat foster ovh visat sin 4-årige son. (webblogg.se)
 • Efter att ha jobbat på kvinnokliniken och tagit hand om foster runt v 13-17 så har jag sett dem med egna ögon. (tvillingforalder.se)
 • Från och med v 18+1 måste ansökan göras till Socialstyrelsen på därför avsedd blankett (se gäller endast levande foster). (docplayer.se)
 • Skicka foster och placenta - helst från flera tackor som aborterat - för patologisk undersökning. (sva.se)
 • När patienten aborterat skall läkare granska foster och placenta för att säkerställa fullständig abort. (docplayer.se)
 • Men jag tycker samtidigt att det är etiskt fel att hålla ett aborterat foster vid liv. (ifokus.se)
 • Själv tycker hon att abort är det bästa preventivmedlet och på det har hon smackat ut et fet bild på ett aborterat foster som hon tycker ska förespråka abort som det bästa som har tillåtits. (blogg.se)
 • Om patienten inte aborterat inom 3 timmar, upprepas behandlingen med 2 st T Cytotec 0,2 mg vaginalt eller sublingualt var tredje timme max 4 ggr. (docplayer.se)
 • Lagen inneh ller ocks best mmelser om anv ndning av v vnad fr n ett aborterat foster och f rbud mot vissa f rfaranden med biologiskt material. (notisum.se)
 • Ska ett aborterat foster brännas som biologiskt riskavfall eller placeras i minneslund? (ottar.se)
 • Smitta under högdräktigheten kan leda till att foster föds levande men svaga, eller döda, ibland mumifierade. (sva.se)
 • Ett hot kommer från dem som utnyttjar de ökande möjligheterna att "rädda" för tidigt födda foster till livet som argument för att begränsa kvinnors rätt till abort. (clarte.nu)
 • Det s ger KD-ledaren Ebba Busch Thor, som blev mycket illa ber rd av det uppm rksammade fallet d r en verl kare f rs kte r dda livet p ett sent aborterat foster. (apg29.nu)
 • Att livsdugliga foster inte ska kunna bli föremål för abort. (varldenidag.se)
 • Dateringen av foster är inte 100%-ig (diffar med så mycket som 2v i bästa fall, ännu mer efter v 15) således kan vi vara ganska säkra på att det förekommer att livsdugliga små människor aborteras. (stefansward.se)
 • Tackor som har aborterat bör inte gå på normalslakt de närmaste veckorna efter aborten på grund av risk för smitta till livsmedel och människor. (sva.se)
 • Varje år skadas djur så illa av raketer att de måste avlivas eller aborterar sina foster på grund av att de blir skrämda av raketer! (blogg.se)
 • I den första provrörsstudien tog forskarna humana stamceller från delar av framhjärnan hos ett aborterat foster. (aretsforvillare.nu)