• Får inte användas till dräktiga djur då det kan orsaka abort. (apoteket.se)
 • Brucellos är en allvarlig infektion som kan orsaka en rad symtom beroende på vilka organ som drabbas, inklusive abort hos tik och bitestikelinflammation hos hanhund. (motaladjurklinik.se)
 • Viruset kan också ge enbart förkylningssymtom eller orsaka kastning (spontan abort). (lansstyrelsen.se)
 • Herpesviruset EHV-1 kan förutom snarlika symtom med feber och förkylning även orsaka abort hos dräktiga ston, samt i en allvarlig neurologisk form resultera i förlamningar. (firstvet.com)
 • Smittan kan ibland överföras från tiken till fostren under dräktigheten och kan då orsaka abort eller dödfödsel. (creamofpearls.se)
 • Då bör du fråga din veterinär om vilka åtgärder som är de bästa för just din hund. (kastreringhund.se)
 • Om du är osäker vilken metod som passar din hund kan du fråga din veterinär. (arosveterinarcentrum.se)
 • Jag tor det är lite risk oxå har jag förmig iaf med abort på hund? (ifokus.se)
 • Om din häst har förhöjd kroppstemperatur eller andra symtom sök genast råd hos veterinär. (firstvet.com)
 • I djurens sjukdomsbild är abort (kastning) ett viktigt symtom, och smittsam kastning eller kastsjuka är beteckningar på sjukdomen när den drabbar djur. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Din veterinär rekommenderar därför ofta att du ska låta kastrera hunden för att förebygga att den utvecklar testikelcancer. (kastreringhund.se)
 • Om hunden har kvarstående feber eller får feber igen efter några dagars hosta bör kontakt tas med veterinär. (blastjarnan-boras.com)
 • En veterinär får märka hunden antingen med mikrochip eller med tatuering. (arosveterinarcentrum.se)
 • Om djurägaren observerat att hunden ätit ett främmande föremål bör veterinär uppsökas för att eventuellt försöka framkalla kräkning med hjälp av läkemedel. (bloggplatsen.se)
 • Om hunden visar påverkat allmäntillstånd eller har frekventa kräkningar bör veterinär alltid uppsökas. (bloggplatsen.se)
 • Ridenews har nu varit i kontakt med veterinär Steen Bo Larsen på Højelse Hesteklinik, som beklagar Toves problem med mottagarstoet. (ridenews.se)
 • Infektion i livmodern under dräktighet kan leda till abort, födsel av svaga eller döda valpar. (sva.se)
 • En septisk chock är ett resultat av en blodförgiftning som kan uppstå på grund av en infektion, förlossning, abort, eller har annan orsak, maxit apoteket online. (apoteksverige.life)
 • De fastnar lätt i kroppens olika vävnader och kan ge upphov till en mängd olika sjukdomar, som mastit, infektion i leder, lunga, ögon och öra samt även abort. (sva.se)
 • Abort (äldre svenska fosterfördrivning), avbrytande av graviditet, betecknar inom medicinsk terminologi varje avbruten graviditet, och uppdelas i spontan abort (missfall) och provocerad abort alternativt inducerad abort. (wikipedia.org)
 • Spontan abort hos djur kallas kastning. (wikipedia.org)
 • Det är viktigt att du upplyser hingst- eller seminstationen om stoet visat tecken på gynekologiska problem, till exempel flytningar, om stoet gått gall (inte blivit dräktigt tidigare säsong), om hon kastat (spontan abort) eller visat tecken på annan sjukdom. (lovstastuteri.com)
 • Hon födde tre välskapta valpar efter sin abort. (mattisblogg.se)
 • Hundens herpesvirus är mycket smittsamt och kan leda till abort, dödfödda eller försvagade valpar. (zootopiavet.se)
 • Man kan ju undra hur de fick till det egentligen :P De gjorde iaf abort då de sbsolut INTE ville ha sådana valpar. (ifokus.se)
 • Ansvarig veterinär är Ulrika Hermansson, som nu är tillbaka i Sundsvall efter några år på Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Universitetsdjursjukhuset (UDS) i Uppsala. (evidensia.se)
 • Under isolering är det viktigt att hjälpas åt att följa regler som lämnas av ansvarig veterinär. (firstvet.com)
 • Salmonellainfektion är anmälningspliktig enligt zoonoslagstiftningen och veterinär ska anmäla fall till Jordbruksverket och berörd länsveterinär. (sva.se)
 • I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett avbrytande av graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. (wikipedia.org)
 • A.I. får endast utföras av en särskilt utbildad och av Jordbruksverket tillförordnad veterinär. (anicura.se)
 • Viruset är anmälningspliktigt om det har lett till abort eller visar sig i centralnervös form, som hos exempelvis de avlivade hästarna. (tidningenridsport.se)
 • Som tur var fick vi per telefon tag på en fantastisk veterinär som omedelbart sög in henne och räddade hennes liv. (mattisblogg.se)
 • Vid förtäring av giftiga ämnen bör veterinär kontaktas omedelbart. (bloggplatsen.se)
 • Om partiell abort sker eller om aborten uteblir rekommenderas upprepad behandling 10 dagar efter den första behandlingen, mellan dag 30 och dag 45 efter parning. (apoteket.se)
 • 3 3 apoteket kan inte förnyas, itereras, meddelas per telefax eller telefon och inte heller kan andra läkemedelspreparat förskrivas på samma receptblankett, 16) förnyat recept (repetition) en av veterinär på ett redan expedierat recept gjord anteckning, eller ett av en veterinär personligen per telefon givet meddelande, som ger apoteket rätt att på nytt expediera de läkemedel som receptet innehåller. (docplayer.se)
 • De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling eller efter behandling med enbart hostdämpande medicin från veterinär. (blastjarnan-boras.com)
 • Dräktiga tikar: Inducerande av abort upp till dag 45 efter parning. (apoteket.se)
 • Hos konstaterat dräktiga tikar sågs i 5 % av fallen partiell abort under kliniska fältstudier. (apoteket.se)
 • Abort sprutan ska ges vid två tillfällen med ett dygns mellanrum. (hagaveterinar.se)
 • Abort inducerad med veterinärmedicinska läkemedlet leder ofta till förtidig löpning (intervallen förkortas med 1 till 3 månader). (apoteket.se)
 • Metoder som används är medicinsk eller kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Vid tidig graviditet, upp till graviditetsvecka 8+6, är medicinsk abort vanligast. (wikipedia.org)
 • Vid medicinsk abort tar kvinnan hormontabletter (antiprogesteron) som förhindrar att graviditeten fortsätter då det graviditetsbevarande hormonet blockeras. (wikipedia.org)
 • Viruset kan också överföras av skötare eller veterinär i samband med artificiell inseminering eller undersökning av könsorganen på sto och hingst. (sva.se)
 • Två svenska barnmorskor som vägrat abort och därför gjort sig själva oanställningsbara drog Sverige till Europadomstolen. (landetsfria.nu)
 • Fram till vecka 13+6 är det även möjligt för kvinnan att genomföra en kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Kirurgisk abort bör då också övervägas. (apoteket.se)
 • Båda kissarna var dräktiga så det blev abort i samband med kastrering. (blogspot.com)
 • Om man är tveksam och tiken inte tidigare blivit dräktig så kan man be sin veterinär att ta ett hormonblodprov, då kan man avgöra när i löpet tiken bör paras. (dognews.se)
 • Vid sen abort skrivs kvinnan eller paret vanligen in på sjukhus. (wikipedia.org)
 • Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept. (motaladjurklinik.se)
 • I denna förordning avses med: 3 Definitioner 1) veterinär en i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) avsedd person som är legitimerad veterinär eller som har rätt att temporärt verka som utövare av veterinäryrket, 2) recept, dvs. (docplayer.se)