• Den ansedda vetenskapstidskriften Psychiatry and Clinical Neurosciences publicerade i juli en metastudie av psykiska konsekvenser efter abort, och framhåller abort som större riskfaktor än missfall och barnafödande. (respektlivet.nu)
 • Studien Abortion and subsequent mental health: Review of the literature analyserade samtliga vetenskapliga studier publicerade sedan 1995, som utvärderat psykisk hälsa hos kvinnor som har gjort abort, jämfört med kvinnor som fött barn eller fått missfall (med undantag för sex studier, som uteslöts pga. (respektlivet.nu)
 • Studierna kategoriserades enligt graviditetens utgång (förlossning, oplanerad förlossning eller missfall) jämfört med abort. (respektlivet.nu)
 • Nio studier jämförde abort med missfall: tre visade ökad risk för psykisk ohälsa efter abort, fyra studier kunde inte notera någon skillnad, och i två studier var ångest och depression ofta förekommande just efter ett missfall, medan långvarig ångest och depression förekom oftare hos dem som gjort abort. (respektlivet.nu)
 • Vid upprepade missfall är den medicinska termen habituell abort, ciprobid lagligt sverige. (apoteksverige.life)
 • Kriminaliseringen av abort fortsätter att vara den värsta formen av förnekande av mänskliga rättigheter för kvinnor och orsaken till dödsfall som annars kunde undvikas, säger Juanita Jiménez, verkställande direktör för Movimiento Autónomo de Mujeres. (latinamerika.nu)
 • Abort tillgänglig för alla kvinnor, mindre eller större. (jackabacon.com)
 • Han var för fri abort och hjälpte ett antal kvinnor över till bland annat Polen för att utföra abort. (pockettidningenr.se)
 • Observatoriet för läkemedel, medicinska apparater och terapeutisk innovation (OMEDIT) definierade de åtgärder som ska vidtas vid återkommande cystit hos kvinnor. (vphealthandfitness.com)
 • Oftast observeras sådana orsaker hos kvinnor efter en svår graviditet, under klimakteriet och efter abort. (healthcarestrategyconsulting.com)
 • År 2017 har abortnivån i USA, som mäter hur vanligt abort är bland kvinnor i fertil ålder, sjunkit till 13,5 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15 till 44, från 14,6 år 2014. (bakomkulisserna.biz)
 • I början av december 2001 förhandlade Vetenskapsrådets styrelse om vilka etiska riktlinjer som skulle gälla i Sverige för stamcellsforkning och terapeutisk kloning. (mimersbrunn.se)
 • I Sverige är terapeutisk kloning tillåtet sedan april 2005. (respektlivet.nu)
 • Den intrauterina enheten Mirena är ett mycket effektivt preventivmedel, som också har en terapeutisk effekt. (ktopclinic.com)
 • Läkemedel i terapeutisk bruk som orsak till ogynnsam effekt. (apoteksverige.life)
 • Vid denna tid behöver du ändra din vanliga kost, ta vitaminer utan misslyckande, vilket i slutändan kommer att leda till en positiv terapeutisk effekt och bidra till att avlägsna oönskade manifestationer. (huipuwomenhealth.com)
 • Vid tidig graviditet, upp till graviditetsvecka 8+6, är medicinsk abort vanligast. (wikipedia.org)
 • Ibland är behov av sen abort en följd av så kallad fosterdiagnostik , då par som redan har svårt sjuka barn med ärftliga tillstånd, väljer att avbryta en pågående graviditet om de får besked om att det väntade (och önskade) fostret ärvt den genetiska kombinationen som krävs för en sjukdomsutveckling. (wikipedia.org)
 • En del studier jämförde abort med oplanerad graviditet, som slutat med förlossning, och fyra studier fann högre risk i abortgruppen medan tre inte fann någon skillnad. (respektlivet.nu)
 • En fråga som är besvärligare är om det kan anses etiskt försvarbart att också framställa embryon i avsikt att skapa stamceller som det ju handlar om vid så kallad terapeutisk kloning. (lakemedelsvarlden.se)
 • Undersökningen visar vidare att stödet för en omarbetning ökar och att sex av tio nicaraguaner är för terapeutisk abort när det är fara för mammans liv medan fem av tio tycker att det bör tillåtas när fostret är missbildat eller utav skäl kopplade till mammans mentala hälsa. (latinamerika.nu)
 • Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa. (ki.se)
 • Fram till vecka 13+6 är det även möjligt för kvinnan att genomföra en kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Vid sen abort skrivs kvinnan eller paret vanligen in på sjukhus. (wikipedia.org)
 • Vid medicinsk abort tar kvinnan hormontabletter (antiprogesteron) som förhindrar att graviditeten fortsätter då det graviditetsbevarande hormonet blockeras. (wikipedia.org)
 • I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett avbrytande av graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. (wikipedia.org)
 • Endast en av de 30 studierna visade att abort medför färre negativa konsekvenser än barnafödande, även när det gäller "terapeutisk" abort eller oplanerat barnafödande. (respektlivet.nu)
 • Med anledning av ett förslag i Storbritannien om att tillåta terapeutisk kloning presenterade parlamentet sommaren 2000 en starkt kritisk resolution om kloning av människor. (respektlivet.nu)
 • Laglig abort är mycket säkert och riskfritt oavsett när i graviditeten man gör den, men går snabbare och enklare ju tidigare i graviditeten det är. (wikipedia.org)
 • Osteopati är en metod som fungerar som ett medel för diagnos och behandling, som använder manuella resurser (dvs med användning av de händer som ett verktyg) för en terapeutisk strategi för kroppen och deras smärtor. (aazsante.fr)
 • 2006 gick FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) med på att kriminalisera alla skäl till abort, även i de fall då moderns liv är i uppenbar fara. (vfsn.se)
 • Metoder som används är medicinsk eller kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Gravidmassörer utbildade i Terapeutisk Gravidmassage ™ har den kunskap som behövs för att kunna utföra en trygg och säker behandling under hela graviditeten, från vecka 1 fram till förlossning. (behandlingsteamjohncarrier.se)