• A. Septisk artrit. (ki.se)
  • Gikt (ffa pyrofosfatartrit) och septisk artrit kan te sig mycket lika varandra (båda kan ha systemiskt inflammationssvar). (medinsikt.se)