• Vi har visat att man kan använda misoprostol inte enbart för abort utan också för att behandla ofullständigt missfall eller abort, för att sätta igång en förlossning, behandla blödning efter förlossning, eller vidga livmoderhalsen. (ki.se)
 • Om vävnadsrester finns kvar i livmodern efter en misslyckad abort eller ett missfall kan det orsaka blödningar och infektioner som är potentiellt livshotande. (dagensmedicin.se)
 • Den nya studien visar att läkemedelsbehandling mot ofullständig abort eller missfall var minst lika säker och effektiv som kirurgisk behandling och att det dessutom inte spelade någon roll om en barnmorska eller en läkare gav behandlingen. (dagensmedicin.se)
 • Missfall i medicin kallas spontan abort. (insideouthealthsolutions.com)
 • När hon sedan började blöda och visade tecken på ett missfall (spontan abort) väcktes misstankar om att hon har försökt avbryta graviditeten (osäker inducerad abort). (barnmorskan.se)
 • Post abortvård innebär behandling av ofullständig abort (vävnadsrester kvar i livmodern) efter en misslyckad inducerad abort eller spontan abort (missfall), och inkluderar vid behov även preventivmedelsrådgivning. (barnmorskan.se)
 • En viktig förklaring till den ökande andelen tidiga aborter är utvecklingen av medicinsk abort. (ki.se)
 • På 1960-talet, innan man började använda medicinsk abort, var medelgraviditetslängden vid en abort 17 veckor, säger Kristina Gemzell Danielsson. (ki.se)
 • Medicinsk abort har betytt särskilt mycket i lågresursländer, där kirurgisk abort ofta är både svårtillgänglig på grund av läkarbrist och riskfylld. (ki.se)
 • I den studien, som var en europeisk samarbetsstudie, fann forskarna ingen skillnad i säkerhet mellan återbesök eller ett eget graviditetstest i hemmet för att verifiera en medicinsk abort. (dagensmedicin.se)
 • Man kan göra medicinsk abort under hela dräktigheten (men om tiken har mindre än 20 dagar till förlossningen är det skonsammast att låta henne föda normalt). (tyresodjurklinik.se)
 • Bakgrund När graviditeten passerat 12 fulla veckor görs s k senabort, som i mångt och mycket liknar tidig medicinsk abort. (docplayer.se)
 • Morfin Injektionsvätska Morfin 10mg/ml S.c Smärtlindring Metoklopramid Tabl Primperan 10 mg P.o Illamående Maxdos 10 mg x 3/dygn Metokopramid Injektionsvätska Primperan 5 mg/ml I.v Illamående, alternativ till tabletter Diazepam Supp Stesolid 5 mg Rektalt Lugnande Kabergolin Tabl Dostinex 0,5 mg P.o Laktationshämmande Anti-D Injektionsvätska Rhophylac Rhesonativ 1500 IE I.m Förebygger immunisering vid Rh- Medicinsk abort v (senabort) 1. (docplayer.se)
 • Normalt är urladdning efter spontan abort rosa, skarlett, brunt och i de första dagarna kan små mörka blodproppar observeras. (insideouthealthsolutions.com)
 • En kvinna bör donera blod till östradiol ofta och regelbundet, eftersom en låg nivå av detta hormon kan leda till spontan abort. (merithealthnorthwestms.com)
 • Medan en del länder har lagstiftning som ger kvinnan rätt att själv bestämma över sin kropp och göra abort under en del av graviditeten, är abort illegalt på många platser i världen. (ki.se)
 • Det enda sättet att minska komplikationer och dödlighet vid abort är att öka tillgängligheten till säkra metoder och att öka användningen av fungerande preventivmedel, säger Kristina Gemzell Danielsson. (ki.se)
 • Mina tidigare erfarenheter av abortvård i Vietnam kompletterades nu med ett sammanhang där en restriktiv abortlag och ett tydligt stigma hindrar kvinnors tillgång till säker abort och preventivmedel. (barnmorskan.se)
 • Kvinnan såsom en ofullständig man lär ha varit en uppfattning hos Aristoteles. (theworldstands.com)
 • Aristoteles ser kvinnan som en ofullständig man som blev till genom ofullständig avlelse. (9manader.nu)
 • Medfödd missbildning av ögat, så att vissa av ögats strukturer saknas pga ofullständig sammanfogning av den intraockulära springan under. (speakeasypress.com)
 • Man konstaterar att hon har en ofullständig abort och behandlar med misoprostol och antibiotika. (barnmorskan.se)
 • Handelsnamn Styrka Adm.sätt Användning, obs Mifepristone Tabl Mifegyne 200 mg P.o Inleda abort dag 1 Misoprostol Tabl Cytotec 0,2 mg Vaginalt, Sublingualt, Rektalt Fortsätta abort dag 3 samt behandla rester efter abort. (docplayer.se)
 • Kvinnors tillgång till, och möjlighet att göra, abort på ett säkert sätt skiljer sig enormt mellan olika länder. (ki.se)
 • Bristen på självinsikt syns extra tydligt när guvernören kommenterar den kraftiga lagskärpningen med plattityder om att värna om livets okränkbarhet - i ett stat med dödsstraff på straffskalan och som nu gärna bortser från levande kvinnors rätt till klinisk abort, med ökad risk för kvinnors liv och hälsa som följd. (mikaelsteisner.com)
 • I deras ögon handlar abort om "fosterfördrivning" och är liktydigt med mord. (fritanke.se)
 • Jag har alltid funderat över hur någon som är för kvinnans rätt till abort med argumentet att det handlar om kvinnans rätt till sin kropp samtidigt kan vara för en kriminalisering av sexköp. (blogspot.com)
 • kod DL005) :76 Medelväntetid till abort (antal dagar, ange gärna med 1 decimal), på årsbasis, från bokningssamtalet till första läkarbesöket :77 Medelväntetid till abort (antal dagar, ange gärna med 1 decimal), på årsbasis, från första läkarbesöket till åtgärd :69/ Antalet aborter totalt varav antalet sammanräknade medicinska aborter (fråga ) 59 Allmänt/Övrig :2 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för specialister under året (inkl jourkomp, semester, exkl. (docplayer.se)
 • Avslutningsvis dristar jag mig att påminna alla läsare av dessa inlägg om abort att Ja till Livet självklart är intresserat av att delta vid skolbesök, diskussionskvällar, föreläsningar och opinionsmöten där frågan om människans unika värde berörs. (stefansward.se)
 • Att vara motståndare till abort är en legitim politisk åsikt, som oftast grundar sig i personens syn på när livet börjar. (genusdebatten.se)
 • [ 5 ] Provinsen menar att utlevd homosexualitet strider mot Guds vilja, och att livet börjar vid befruktningen , varför abort är att avsluta en medmänniskas liv. (wikipedia.org)
 • Det måste nog ändå vara ett resultat av någon slags självtillfredsställelse, för skydd använder de väl - för Guds skull, inte - och abort kan det aldrig bli tal om. (mikaellarson.se)
 • Det förekommer att kadavret har ofullständig likstelhet och mörkt, okoagulerat blod rinner ur kroppsöppningarna samt att förruttnelsen går ovanligt snabbt. (sva.se)
 • Den här listan kan vara ofullständig, det beror på de individuella egenskaperna hos kroppen och kvinnans livsstil. (ktopclinic.com)