• Fram till vecka 13+6 är det även möjligt för kvinnan att genomföra en kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Vid sen abort skrivs kvinnan eller paret vanligen in på sjukhus. (wikipedia.org)
 • Vid medicinsk abort tar kvinnan hormontabletter (antiprogesteron) som förhindrar att graviditeten fortsätter då det graviditetsbevarande hormonet blockeras. (wikipedia.org)
 • Abort , avbrytande av graviditet, betecknar inom medicinsk terminologi varje avbruten graviditet , och uppdelas i spontan abort ( missfall ) och provocerad abort alternativt inducerad abort . (wikipedia.org)
 • I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett avbrytande av graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. (wikipedia.org)
 • Metoder som används är medicinsk eller kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Vid tidig graviditet, upp till graviditetsvecka 8+6, är medicinsk abort vanligast. (wikipedia.org)
 • Ibland är behov av sen abort en följd av så kallad fosterdiagnostik , då par som redan har svårt sjuka barn med ärftliga tillstånd, väljer att avbryta en pågående graviditet om de får besked om att det väntade (och önskade) fostret ärvt den genetiska kombinationen som krävs för en sjukdomsutveckling. (wikipedia.org)
 • Abort , avbrytande av graviditet, betecknar inom medicinsk terminologi varje avbruten graviditet , och uppdelas i spontan abort ( missfall ) och provocerad abort alternativt inducerad abort . (wikipedia.org)
 • Att undersöka om ökad NUPP hos kromosomalt normala foster ökar risken - och i så fall hur mycket - för ogynnsamt graviditetsutfall i form av missbildningar, missfall, legal abort och perinatal död. (lu.se)
 • I riksmedierna förklarade sjukhuschefen Gustavo Vigliocco att Lucia hade rätt till en legal abort, men ville behålla barnet. (cloudnet.se)
 • Vi menar att förutsättningarna och handläggning vid förlossning - där man valt att aktivt övervaka fostret och har beredskap för omhändertagande av barnet vid födelsen - på flera och avgörande sätt skiljer sig från en sen abort. (sfog.se)
 • Han säger att det är rätt av barnläkare att återuppliva barnet, om en sen abort passerat vecka 22+0 dagar. (sfog.se)
 • I Nepal blev abort lagligt 2002 efter många års påtryckningar från kvinnorättsorganisationer. (mynewsdesk.com)
 • I Nepal har abort blivit lagligt. (mynewsdesk.com)
 • Varför går det snett i en illegal abort? (fritanke.se)
 • Majoriteten av de läkare som deltog i debatten var emot fri abort. (rfsu.se)
 • Skyltar med budskap för och emot abort. (cloudnet.se)
 • En form juridisk abort skulle säkert ge precis samma konsekvenser. (genusdebatten.se)
 • Jag skrev att "juridisk abort" är ett osmakligt begrepp. (genusdebatten.se)
 • Vid tidig graviditet, upp till graviditetsvecka 8+6, är medicinsk abort vanligast. (wikipedia.org)
 • I de flesta fall rör det sig om medicinsk abort, vi kan hitta rester av medicin i vaginan. (afrikagrupperna.se)
 • Medicinsk abort kan göras med cytotec, en magsårsmedicin ungefär som Losec. (afrikagrupperna.se)
 • Medlemmarna i Argentinas kongress röstade nyligen nej till ett förslag om att legalisera abort. (tidningensyre.se)
 • Kongressen sa ja till att legalisera abort till och med graviditetsvecka 14! (xn--fdamedstd-07ah.se)
 • I Brasilien har abort har varit olagligt sen 1940. (mynewsdesk.com)
 • Abort är olagligt i Argentina, men med undantag vid våldtäkt eller fara för den gravidas fysiska eller psykiska hälsa. (cloudnet.se)
 • I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett avbrytande av graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. (wikipedia.org)
 • Laglig abort är mycket säkert och riskfritt oavsett när i graviditeten man gör den, men går snabbare och enklare ju tidigare i graviditeten det är. (wikipedia.org)
 • Hela 7½ månader in i graviditeten beställde hon abort-piller från Hong-Kong. (wordpress.com)
 • Han trodde att människans själ inte utvecklas förrän några veckor in i graviditeten, men varnade för att utnyttja dessa teorier för att tillåta abort. (respektlivet.nu)
 • Metoder som används är medicinsk eller kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Nu driver han med framgång världens enda kurs i kirurgi för sjukvårdsarbetare utan läkarutbildning, som får lära sig bemästra avancerad förlossningsvård men också genomföra en olaglig abort med säkra metoder. (fritanke.se)
 • Hon motiverar sitt ställningstagande med att då den sena aborten dragit ut på tiden och inte kunnat avslutas före ingången av 22:a graviditetsveckan så föds ett barn med legal rättighet att återupplivas. (sfog.se)
 • En annan skala gäller tiden för abort. (realtid.se)
 • För några år sedan infördes också ett tredje undantag, som innebär att abort även är tillåten i fall där fostret saknar hjärna och därmed inte skulle kunna överleva. (latinamerika.nu)
 • I detta fall blir din mamma legal arvinge efter sin biologiska pappa när han har fastställts som fader. (lawline.se)
 • Fri abort sågs som en fråga om frihet - om rätten för den enskilda människan att själv få bestämma över sin kropp. (rfsu.se)
 • Alla svängar upp till författningsdomstolen om lagar som strider mot internationella konventioner och diverse bakslag med US AID för några år sen mm - hur ställer sig politiker, befolkningen, kyrkan etc till abortfrågan idag (inkl alla abort-piller och hemliga hörn där man kan utföra abort)? (blogspot.com)
 • Från det första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är ett moraliskt ont och på så sätt tagit avstånd från omgivande hedniska kulturer som tillät abort och barnamord. (respektlivet.nu)
 • Enligt opinionsundersökningar är nämligen en majoritet av argentinarna för en avkriminalisering av abort, men Cristina tar ändå det säkra före det osäkra och uttalar sig klart och tydligt som motståndare, vilket katolska kyrkan skyndade sig att applådera. (wordpress.com)
 • Först 1975 lagstiftades om fri abort till och med graviditetsvecka 18. (skbl.se)
 • Den 26 februari, i graviditetsvecka 23, gav hälsomyndigheten sjukhuset order om att Lucia skulle få en abort. (cloudnet.se)
 • Ron Pauls ställningstaganden kring frågorna om homosexualitet, kristendom och abort gör att man kan fundera vad Ron Paul egentligen är för ett kreatur. (wordpress.com)
 • ARGENTINA: Elvaåriga Lucia blev gravid efter en våldtäkt men nekades abort. (cloudnet.se)
 • Fallet med den elvaåriga Lucia som blev gravid efter en våldtäkt men nekades abort har skakat Argentina och världen, och visat hur långt antiabortlobbyn är beredd att gå. (cloudnet.se)
 • Lovisa Bergdahl och Sofia Camnerin ställer viktiga frågor om abort (Dagen den 12 oktober). (livochratt.se)
 • I deras ögon handlar abort om "fosterfördrivning" och är liktydigt med mord. (fritanke.se)
 • Abort görs sålunda till arbetsmarknadspolitik, vilket riskerar reducera abortfrågan till sådant som föräldraledighet, vård av sjukt barn och utbyggda dagis. (realtid.se)
 • Förslaget innebär också att läkare som försöker genomföra - eller genomför - en abort ska kunna straffas med upp till 99 år i fängelse. (femina.se)
 • Både förbud mot abort samt hindrande lagar är kränkningar av den centrala moraliska princip som självägande utgör. (mises.se)
 • Därför är lagar mot abort likvärdiga med slaveri, som ju är det klassiska exemplet på ett övergrepp på självägande. (mises.se)
 • Man får mycket prat om frihet, men man får också federala lagar mot abort, homosexualitet, dravel om att USA ska förbli en kristen nation och murar och stängsel mellan Mexiko och USA. (wordpress.com)
 • Under 1960-talet svängde den allmänna opinionen till förmån för en liberalisering av abortlagen och man började prata om abort mer i termer av en rättighet, det blev alltså mer en politisk fråga än något annat. (xn--fdamedstd-07ah.se)
 • Ngon orsak som kan utgra ett hot mot abort, br vara att hitta och utveckla en plan fr dess avskaffande. (kamrapolc.hu)
 • Det fanns knappt någonting som skrämde mig mer än människor som ifrågasatte abort. (hejsonja.se)
 • För mig var det så självklart med abort att jag knappt ens kunde föreställa mig hur man kunde ifrågasätta det. (hejsonja.se)
 • Heja kampen för kvinnors rätt till legal och säker abort! (blogspot.com)
 • Legal abortion. (ki.se)
 • Support for Roe was Obama's stated reason for opposing Illinois bills aimed at providing legal protection for children who survived an abortion. (poluha.se)
 • På de viktiga politiska arenorna är det få som nämner abort som den mänskliga rättighet det faktiskt är. (mynewsdesk.com)