• och förra veckan delade aktivister ut piller för medicinsk abort vid flera universitet i hela landet. (respektlivet.nu)
 • Vid tidig graviditet, upp till graviditetsvecka 8+6, är medicinsk abort vanligast. (wikipedia.org)
 • Vid medicinsk abort tar kvinnan hormontabletter (antiprogesteron) som förhindrar att graviditeten fortsätter då det graviditetsbevarande hormonet blockeras. (wikipedia.org)
 • En sådan är ökningen av de tidiga aborterna sedan vi fick en ny metod medicinsk abort i Sverige under 1990-talet. (docplayer.se)
 • Abort kommer alltid att efterfrågas och därför står valet, enligt Kjöller, mellan legala och illegala aborter. (varldenidag.se)
 • Det här innebär att abortliberalens argument om illegala aborter endast fungerar om man redan från början anser att abort inte är ont i sig. (wordpress.com)
 • Men abort är fortfarande olagligt i flera av världens länder och tusentals kvinnor skadas och dör varje år i sviterna av osäkra aborter. (docplayer.se)
 • 4 40 ÅR MED FRI ABORT POLENAFFÄREN OCH DE ILLEGALA ABORTERNA Redan några år före lagförslaget om fri abort 1974 hade praxis ändrats och allt fler legala aborter genomfördes mycket på grund av en intensiv debatt som tog fart med den så kallade Polenaffären i mitten av 1960-talet. (docplayer.se)
 • 5 40 ÅR MED FRI ABORT ABORTSIFFRORNA BESTÅR Sedan vi fick fri abort 1975 har abortsiffrorna legat på ungefär samma nivå, mellan 18 och 21 aborter per kvinnor i fertil ålder (15-44 år). (docplayer.se)
 • Samtidigt har USA fått en president som på sin första arbetsdag skriver under ett dekret där pengar förbjuds slussas till organisationer, både inhemska och internationella, som arbetar med aborter, preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning (vilket ju i sig är ett sätt att motverka abort). (blogspot.com)
 • Av dessa beräknas nästan hälften vara illegala abortingrepp.I regioner där en större andel kvinnor har tillgång till abort är aborttalen lägre än i regioner med mer restriktiv lagsstiftning. (barnmorskanibyn.se)
 • I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett avbrytande av graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. (wikipedia.org)
 • Abortlagarna i Texas, där hon då bodde, medgav endast abort på grund av incest, våldtäkt eller för att rädda moderns liv. (wikipedia.org)
 • På 1950-talet började svenska kvinnor resa till Polen för att göra abort. (docplayer.se)
 • Polenaffären briserade med ett enormt genomslag då det blev känt att Hans Nestius, senare ordförande för RFSU, blev föremål för en förundersökning efter att ha förmedlat kontakter mellan svenska kvinnor och polska läkare för abort. (docplayer.se)
 • Röster har höjts för att inskränka svenska kvinnors rätt till abort och införandet av samvetsklausuler har åberopats för att somliga vill slippa att arbeta med abortsökande kvinnor. (barnmorskanibyn.se)
 • Fram till vecka 13+6 är det även möjligt för kvinnan att genomföra en kirurgisk abort. (wikipedia.org)
 • Vid sen abort skrivs kvinnan eller paret vanligen in på sjukhus. (wikipedia.org)
 • Varje abort dödar en liten människa och skadar kvinnan psykiskt, ibland fysiskt. (wordpress.com)
 • Sedan 1975 har vi en abortlag som ger kvinnan rätt till fri abort till vecka 18. (docplayer.se)
 • Den första svenska abortlagen kom Då blev abort tillåtet om kvinnan var allvarligt sjuk, vid våldtäkt och incest eller om det fanns risk för psykisk sjukdom eller någon annan allvarlig ärftlig sjukdom hos barnet blev abort också lagligt av socialmedicinska skäl. (docplayer.se)
 • Frågan är om abort ska bli lagligt eller inte fram till vecka tio. (sverigesradio.se)
 • De senaste åren har inte en enda kvinna dött efter en illegal abort i Uruguay. (varldenidag.se)
 • På 1930-talet avled en kvinna i veckan som en följd av illegal abort. (docplayer.se)
 • Förslaget var det senaste i en rad försök att liberalisera Irlands strikta abortlagstiftning, som förbjuder abort utom när kvinnans liv är i fara. (respektlivet.nu)
 • Efter att ha varit kritiska tog Kristdemokraterna som sista riksdagsparti ställning för den fria aborten kom Sverigedemokraterna in i riksdagen och med dem kravet på att gränsen för fri abort sänks till tolfte veckan. (docplayer.se)
 • Abort (äldre svenska fosterfördrivning), avbrytande av graviditet, betecknar inom medicinsk terminologi varje avbruten graviditet, och uppdelas i spontan abort (missfall) och provocerad abort alternativt inducerad abort. (wikipedia.org)
 • Men kravet på kuratorsutredning mellan vecka tolv och arton hade aldrig någon praktisk betydelse och togs bort Den 1 januari 1975 började lagen om fri abort gälla i Sverige. (docplayer.se)
 • Jag läser på RFSU:s hemsida om Uruguay, som inte har fri abort. (varldenidag.se)
 • 2 Abortfrågan har varit en av RFSU:s kärnfrågor sedan starten 1933, då abort var olagligt i Sverige. (docplayer.se)
 • RFSU fortsätter kampen för rätten till abort, i Sverige och i världen. (docplayer.se)