• Det finns ett stort antal blodgruppssystem, men de viktigaste är ABO och RhD-systemet. (ki.se)
  • De viktigaste med tanke på graviditet och blodtransfusion är ABO- och RhD-blodgrupperna. (terveyskyla.fi)
  • Scenariot förändrades dramatiskt till det bättre i och med den österrikiske läkaren Karl Landsteiners upptäckt av blodgruppssystemet ABO (utläses A-B-noll) år 1901. (avhandlingar.se)
  • 1925 började han arbeta för Karl Landsteiner, som 1901 hade upptäckt ABO-blogruppssystemet och 1922 hade kommit till USA och satt upp ett laboratorium vid Rockefeller Institute. (wikipedia.org)
  • I den aktuella avhandlingen har vi studerat hur arvsanlagen för ABO-glykosyltransferas ser ut vid olika blodgrupper. (avhandlingar.se)
  • Ax och Ael) ABO-blodgrupper. (avhandlingar.se)
  • I ett annat arbete undersökte vi individer med vanliga ABO-blodgrupper för att kartlägga förekomsten av en mutation, som rapporterats vara specifik för en ovanlig ABO-undergrupp, Ax. (avhandlingar.se)
  • AB0-systemet, (eller ABO-systemet, där O står för tyskans "ohne Antigene"), är den vanligaste indelningen av blodgrupper. (wikipedia.org)
  • ABO-systemet innehåller fyra blodgrupper: A, B, AB och O, som var och en kan vara antingen RhD-positiv eller RhD-negativ. (ki.se)
  • Också inkompatibilitet mellan ABO-blodgrupper kan orsaka lätt gulhet hos den nyfödda, men det behövs inte undersökningar under graviditeten för att konstatera det. (terveyskyla.fi)