• Det spelar roll vilka ord vi använder, eftersom orden är bärare av många innebörder och formar vårt tänkande. (acruuth.se)