• Fosfofruktokinas är ett enzym som katalyserar det tredje steget i glykolysen: fosforyleringen av fruktos-6-fosfat till fruktos-1,6-bisfosfat. (wikipedia.org)
  • Aktiveras av fruktos-1,6-bisfosfat, vilket är ett sällsynt exempel på så kallad "feed forward"-reglering där en produkt tidigare i reaktionsvägen aktiverar ett senare enzym (i motsats till feedback). (wikipedia.org)
  • Till skillnad från galaktos som omvandlas till intermediären glukos-6-fosfat . (wikipedia.org)
  • Hämmas av sin produkt, glukos-6-fosfat , vars koncentration byggs upp om senare steg i glykolysen avstannar. (wikipedia.org)
  • Enzymet regleras bland annat av Adenosinmonofosfat och fruktos-2,6-bisfosfat, som båda aktiverar det. (wikipedia.org)