• Oavsett hur mycket man som läkare driver behandlingen, kan kemoterapi inte vara det bästa alternativet i kampen mot cancer, eftersom en ny studie visar att upp till 50 procent av patienterna dödas av drogerna - inte av själva sjukdomen. (jesuslever.eu)
  • I en studie där medelålders- och äldre försökspersoner (50-70 år) intog kornkärnbröd under tre dagar observerades förutom ett dämpat blodsockerpåslag även minskade insulinkoncentrationer och en ökad känslighet för insulin efter en standardiserad frukost på dag 4. (nutritionsfakta.se)