• Nato har från och med 2014 vidtagit åtgärder för att stärka försvarsalliansens östra flank genom att placera ut trupp och materiel samt inrätta nya högkvarter i länderna i östra Europa. (riksdagen.se)
 • Den övergripande målsättningen med operationen får bedömas vara att säkerställa en säker sydlig och sydvästlig flank, för Ryssland mot NATO dvs omöjliggöra en expansion av NATO närmare Ryssland, samt skapa en buffertzon mellan Ryssland och NATO. (blogspot.com)
 • These military assessments regarding the Baltic Sea region and the High North leads me to the conclusion that everyone in the region would have quite a lot to gain from a Finnish and Swedish NATO membership. (blogspot.com)
 • NATO deterrence would become more credible, making an armed conflict in the region less likely. (blogspot.com)
 • Nu har Fuldagapet alltså flyttats till Östersjöområdet och Sverige ligger inte längre i NATO:s flank. (cornubot.se)
 • Det är med stor förvåning och öven oro som jag läser på Öp.se och LTZ.se att Robert Uitto (landstingsråd S) är rasande över att inte få bilda region till 2010. (blogspot.com)
 • Under den lyckades fronten 29 och 30 juli inta ett brohuvud på västra sidan av Wisła vid Baranów Sandomierski, söder om Sandomierz [ 3 ] . (wikipedia.org)
 • Inför toppmötet i juli ska de nio länderna, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien, anta en gemensam deklaration där de klargör hur länderna på militäralliansens östra flank ser på Natos mål under de kommande åren. (bulletinen.org)
 • Mellan augusti och december 1944 genomförde 2:a och 3:e ukrainska fronten fem operationer (Jassy-Kisjinjev, Bukarest-Arad, Debrecen, Belgrad och Budapest) vilka befriade Rumänien, Bulgarien, Belgrad (tillsammans med norra Serbien), östra Ungern och till 27 december omringade Budapest. (wikipedia.org)
 • Förhoppningsvis ska denna prövning leda vidare till en klinisk fas 3-studie och så småningom till ett nytt läkemedel. (rahfo.se)
 • Jag läser dock en annons om att Region Skåne söker åtta medarbetare till ett nytt spårvagnsprojekt i Lund, Malmö och Helsingborg. (blogspot.com)
 • Samma kväll hade vi i Centerpartiet samlat företrädare för SIKO (skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) och landstingets region- och trafikplanekontor för att främst öka våra kunskaperna om länets skärgård och framtidsutsikter. (blogspot.com)
 • Jan Melin har, i samråd med Göran Flank från MHRF och Martin Forsén från Hovstallet, beslutat att donera hela samlingen med original-material till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. (mhrf.se)
 • This said, the overall conclusion is that the best way to raise the threshold regarding Russian military adventures in the region ought to be making it clear that trying to borrow Swedish territory will not be an easy task and that Finland will not offer a secure flank in case of operations in the Baltic region. (blogspot.com)
 • On the opposite part of the station area is there two flank water towers that ought to have delivered cold water to the locomotives, water that thereafter was heated. (eber.se)
 • Att romarna började odla vin i just denna region är ingen slump: Alsace har ett torrt, soligt klimat, och en helt unik och varierad terroir genom sitt läge på den östra flanken av Vosges-massivet. (terroirviner.com)
 • Pengar måste du ha för att vara attraktiv på "marknaden" (se punkt 3), men du måste inte ha mycket. (blogspot.se)