• D 3 är den form av vitamin D som syntetiseras i huden när vi exponeras för tillräckliga mängder solljus eller liknande typ av UV-strålning. (pharmanord.se)
 • Solljus är en effektiv källa till vitamin D men tillverkningen i huden kan bara ske när solen står högt på himlen. (pharmanord.se)
 • Äldre, mörkhyade och personer som bär täckande klädsel året om har en sämre förmåga att bilda D-vitamin i huden och hör till riskgrupperna för D-vitaminbrist . (bristguiden.se)
 • Latitud är en viktig faktor för D-vitaminsyntes i huden, då solen måste stå i minst 45 graders vinkel över horisonten för att de nödvändiga UVB-strålarna med våglängder mellan 290 och 315 nm ska nå fram. (bristguiden.se)
 • Nordens geografiska position påverkar vår förmåga att bilda D-vitamin i huden. (detremin.se)
 • Vi går mot ljusare tider, men det är fortfarande fyra månader kvar innan vi kan tillverka vitamin D i huden. (blogspot.se)
 • Det betyder att på ca hundra generationer ljusnade huden, förmodligen för att en ljus hy är upp till tio gånger bättre på att tillverka vitamin D än en mörk hy. (blogspot.se)
 • Överviktiga ligger i riskzonen eftersom D-vitamin binds upp i fettväven och blir svårtillgängligt för övriga kroppen. (detremin.se)
 • Solbestrålning är den viktigaste D-vitaminkällan, då upp till 70-80 procent av det dagliga behovet beror på den kutana produktionen 2 . (bristguiden.se)
 • Under den svenska högsommaren, när solen står som högst på himlen, kan det räcka med att ansikte, armar och ben hos en ljushyad person är exponerade under 15 minuter några gånger i veckan för att producera det dagliga behovet av D-vitamin. (bristguiden.se)
 • Forskning har visat att ett dagligt tillskott av vitamin D är mer effektivt för att höja nivåerna D-vitamin i blodet, än om tillskott tas veckovis eller månadsvis. (pharmanord.se)
 • Därför ingår ofta även en mätning av PTH-värdet i blodet vid en utredning av D-vitaminbrist. (detremin.se)
 • Det är känt sedan mer än tio år tillbaka att en för låg nivå av D-vitamin i blodet ökar risken för att insjukna i bröstcancer och tarmcancer och för låga nivåer ökar tillväxten av malignt melanom. (solasolarium.se)
 • För att undvika D-vitaminbrist rekommenderar Livsmedelsverket ett dagligt intag av 10 µg (400 IU) D 3 -vitamin för barn och vuxna samt gravida och ammande, och 20 µg (800 IU) för personer över 75 år samt till vissa andra riskgrupper (t ex mörk hudpigmentering och personer med bristande solexponering). (bristguiden.se)
 • D-vitamin hade ingen signifikant effekt på hjärtinfarkt, stroke eller cancerförekomst, men minskade dödligheten i cancer efter två års intag av D-vitamintillskott. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Övervikt och malabsorption på grund av celiaki, IBD, leversjukdomar eller gastric bypass-kirurgi medför också en ökad risk för D-vitaminbrist. (bristguiden.se)
 • 5Ett flertal oberoende vetenskapliga studier som publicerats under det senaste året (2004 och 2005) visar att prostatacancer bröstcancer, hudcancer, hjärt-kärlsjuk-domar och lymfkörtelcancer minskar på grund av det D-vitamin som bildas vid solning. (solasolarium.se)
 • Sekundär hyperparatyreoidism på grund av D-vitaminbrist. (karolinska.se)
 • 1 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 9, dec 2014 Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Öppettider för Klinisk Genetik under jul och nyårshelgerna - Remiss för Chimerism i blanketthotellet 3 Klinisk kemi -Prover som analyseras på laboratorier utanför Västerbottens län under vecka 51- vecka 2 och hanteras av klinisk kemi - Analys av Takrolimus jul och nyårshelgerna - U-Aldosteron läggs ned. (docplayer.se)
 • 2 2 KLINISK GENETIK Öppettider inför Jul- och Nyårshelgen 2014 och Trettondagshelgen 2015 Vardagar: ordinarie öppettider Lör-sön och helgdagar: stängt Inför Jul Nyår -och Trettondagshelgen gäller följande De många röda dagarna kommer att innebära förlängd svarstid Typ av analys/prov Senaste ankomstdatum/tid till labb QF-PCR fm. (docplayer.se)
 • Man har också använt D-vitaminderivat vid behandling av psoriasis och tuberkulos med god effekt. (ltblekinge.se)
 • Vid behandling med Detremin ökar 25(OH)D-nivåerna hos patienten. (detremin.se)
 • Behandling med Detremin baseras därför på patientens 25(OH)D-nivåer vilket är det mest relevanta effektmåttet vid behandling av D-vitaminbrist. (detremin.se)
 • 25(OH)D bör mätas 3-6 månader efter insatt behandling för att se om målnivån uppnåtts eller för att se om eventuell dosjustering krävs. (detremin.se)
 • Suboptimalt D-vitaminstatus är förmodligen relativt utbrett i vissa riskgrupper under vinterhalvåret 6 . (bristguiden.se)
 • D-vitaminbrist är vanligt hos vissa riskgrupper i Sverige trots att det är lätt att förebygga. (detremin.se)
 • Personer med bristande solexponering har därför en förhöjd risk för D-vitaminbrist. (bristguiden.se)
 • Särskilt utsatta är mörkhyade personer som invandrat till Skandinavien från solrika länder och dessutom äter en D-vitaminfattig kost. (bristguiden.se)
 • Latitud är också en viktig faktor, då solen måste stå i minst 45 graders vinkel över horisonten för att de UVB-strålar som är nödvändiga för D-vitaminsyntes ska nå fram. (bristguiden.se)
 • Användning av solskyddskräm kan också minska D-vitaminproduktionen från solen. (bristguiden.se)
 • Den kutana D-vitaminproduktionen är självreglerande och upphör efter ungefär 30 minuter i solen. (bristguiden.se)
 • För nordbor är en D-vitaminrik kost ett viktigt komplement till UVB-strålning från solen, särskilt från september till april. (bristguiden.se)
 • För många sjuka och övriga som inte utsätter sig för solen kommer halten av S-25-hydroxivitamin D att vara konstant låg. (lakemedelsboken.se)
 • Grovt räknat, (breddgrad, molnighet, hudtyp etc. påverkar) uppnås denna dos av D-vitamin, om man låter 1/3 av krop-pen utsättas för solljus en halvtimme om dagen på våra breddgrader. (solasolarium.se)
 • Solljus = D -vitamin, livsviktigt för både oss och våra djur! (upplevlandet.nu)
 • Frågor besvaras av: Camilla Selenius tfn: Analys av Takrolimus jul och nyårshelgerna Takroliums analyseras: 23, 27, 29, 30 december och 2, 5, 7 januari. (docplayer.se)
 • Långvarig D-vitaminbrist kan även försämra muskelfunktionen, vilket i kombination med osteoporos ökar risken för fall och frakturer. (bristguiden.se)