• Gösta Mickwitz priskommittén konstaterar i sin prismotivering att forskaren i 1700- talshistoria och informationsspecialisten Jessica Parland-von Essen under en lång tid har varit en initiativtagare och inspiratör inom digital humaniora och historieforskning. (utu.fi)
 • Den f rsta boken har titeln Drottningholms slott fr n Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika, och behandlar slottets 1600- och 1700-talshistoria. (bokus.com)
 • Forskaren i 1700-talshistoria och informationsspecialisten Jessica Parland-von Essen tilldelas det åttonde Gösta Mickwitz-priset för sitt arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen. (historiskaforeningen.fi)
 • Plunkett & Macleane - 1700-talshistoria med gentlemannarånare, dueller, förräderi, sköna adelsdamer, brutalt våld och engelsk humor i ett enda hopkok, kryddat med anakronismer så det stänker på väggarna. (reine.se)
 • Styrelsen organiserar och genomf r givande aktiviteter f r medlemmarna f rdelat p v r- och h stprogram med teman kring G teborgs 1700-talshistoria, det historiska Svenska Ostindiska Companiet, Kinahandeln och byggnationen av G THEBORG III. (ostindiefararen.org)
 • Han var direktor vid ärkebiskopens kansli 1994-2000, direktor och VD för Svenska kyrkans utbildningscentrum, Sigtuna folkhögskola och Svenska kyrkan utbildning AB 2001-2004, samt avdelningschef i kyrkokansliet och chef för Svenska kyrkan i utlandet till 2009. (wikipedia.org)
 • död länk] ^ På väg mot djupare enhet: samtalsrapport från överläggningar 1997-2000, Svenska missionsförbundet och Svenska kyrkan. (wikipedia.org)
 • Förutom historia studerade hon också svenska och litteraturvetenskap under åren 1993-2000, men tycker själv att studietiden var lite splittrad. (uu.se)
 • Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000 (2000), Svenska förintelsevapen (2002), Venona. (historiskamedia.se)
 • Material i pdf-format (487 sid) från Statens folkhälsoinstitut där du kan läsa om hälsa och hälsovård i Sverige 1750-2000. (so-rummet.se)
 • Fallet skildras i filmen The Laramie Project (2002) av Moisés Kaufman, som är baserad på en teaterpjäs från 2000 om fallet. (wikipedia.org)
 • Avsnitt 4 · USA från svartvitt till färg · 48 min · Journalfilmer i färg skildrar USA:s 1950-talshistoria. (urplay.se)
 • Avsnitt 4 · 54 min · Mycket har hänt - men mycket återstår - i afroamerikanskt 2000-tal. (urplay.se)