• Innehåller: etanol propan-2-ol, 2-(butoxiethoxy)etanol, 1-metoxi-2-propanol. (panduro.com)
 • Det ämne som oftast kallas alkohol i vardagsspråk är etanol , C 2 H 5 OH. (wikipedia.org)
 • Etanol , C H 3 C H 2 OH, som också kallas etylalkohol eller helt enkelt alkohol eller sprit, har verkan som rusdryck och bildas vid jäsning av sockerarter. (wikipedia.org)
 • 1. Celler och deras energiomsättning a) Cellerna producerar energi från oorganiska molekyler i näringen b) Adenosintrifosfat (ATP) är sammansatt av adenin, deoxiribos och tre fosfatgrupper c) Nettoresultatet vid glykolysen, då en glukosmolekyl nedbryts, blir två ATP-molekyler och två reducerade koenzymer d) I jästceller ombildas pyruvat till etanol under aeroba förhållanden 2. (spotidoc.com)
 • De har fått dispens från Kemikalieinspektionen och räknar med att inom 1-2 veckor ha producerat 65 000 liter handsprit, gjord på etanol från Örnsköldsvik. (cleannet.se)
 • Natriumcitrat, natriumklorid, borsyra, sorbitol, aminomethyl propanol dinatrium-EDTA, två vätmedel (TETRONIC 1304 och Hydraglide Moisture Matrix [EOBO-41-polyoxietylen-polyoxibutylen]) med POLYQUAD (polyquaternium-1) 0,001% och ALDOX (myristamidopropyldimetylamin) 0,0006% som konserveringsmedel. (lenson.com)
 • 1 Säkerhetsdatablad Utfärdad: Omarbetad: Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A LULEÅ Tel , Fax E-post: TORDOSOL Kemisk/teknisk produktbenämning: Lacknafta, nafta (petroleum), väteavsvavlad tung NÖDTELEFON: Användningsområde: 112 (begär giftinformation -dygnet runt) Ring vid övriga frågor om akuta Fordonstvätt/industriell rengöring förgiftningar - dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på 2 Farliga egenskaper Hälsa: Miljö: Brand: Hälsoskadlig. (docplayer.se)
 • Använd en mild, icke-irriterande peeling 2-3 gånger per vecka för att främja cellförnyelsen, lösa upp tilltäppta porer och möjliggöra för de produkter du använder att absorbera lättare. (glowid.se)
 • desinfekterande produkter som baseras på propanol inte behöver Kemikalieinspektionens godkännande för att få säljas på marknaden. (cleannet.se)
 • Den kemiska formeln är alltså H 2 O. Vatten är det enda kemiska ämne som naturligt förekommer både i fast, flytande och gasform. (umu.se)
 • Propanol produceras i kemiska labs som biprodukt vid tillverkning metanol, som i sin tur skapas från en kombination av kolmonoxid och vätgas. (bannersatis.com)
 • Rengöringsvätska (iso-propanol) med väldigt bra rengörande egenskaper. (alega.se)
 • APMMEA-WB är ett lättanvänt och kostnadseffektivt alternativ till neutraliseringsmedel, såsom 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) och flyktig ammoniak, samtidigt som det behåller eller till och med förbättrar färgens egenskaper. (alfa-chemicals.co.uk)
 • Nomenklaturen för propylalkohol är propanol, ibland kallas n-propyl. (bannersatis.com)
 • Den enklaste tvåvärda alkoholen är etandiol , C 2 H 4 (OH) 2 , som även kallas etylenglykol eller bara glykol. (wikipedia.org)
 • endring av direktiv 76/769/EØF( 6 ) ble det opprettet en liste i form av et tillegg til nr. 29, 30 og 31 i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF, der det er oppført stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2. (docplayer.me)
 • juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer( 7 ), der stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2, er oppført. (docplayer.me)
 • 8) Det er tatt hensyn til risikoene og fordelene ved stoffene som ved direktiv 2001/59/EF nylig er klassifisert som kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2. (docplayer.me)
 • 1-2 gånger/vecka landar vårt (fantastiska) nyhetsbrev i din inkorg. (panduro.com)
 • Använd 2-3 gånger per vecka. (shopping4net.se)
 • Esterbildning: en alkohol (R 2 -OH) reagerar med en karboxylsyra (R 1 -COOH) och bildar en ester och vatten. (wikipedia.org)
 • Efter 1-2 veckor kan dosen ökas till 25 mg en gång dagligen. (lakemedelsboken.se)
 • Detta kan ta 2-4 veckor innan det stabiliseras. (stinamarkan.se)
 • Jag har kört balsammetoden i 2 veckor och min klåda är borta och det fettiga håret börjar ge mig sig. (stinamarkan.se)