• De aromatiska föreningarna (kopplingskomponenter) innehåller aktiverande auxokromer och är vanligen aminer, fenoler, eller naftoler (1-Naftol och 2-Naftol). (wikipedia.org)
  • Diazotering blev ett begrepp redan 1858, när kemisten Johann Peter Griess upptäckte att aromatiska aminer ger upphov till instabila salter vid reaktion med salpetersyrlighet [ 2 ] . (wikipedia.org)
  • CASRN: 3025-77-2 Formel: C16-H12-N4-02 Synonymer / Vanliga namn 1 - ((4-nitrofenyl) azo) -2-naftylamin Kända användningsområden Kemisk indikator för tårgas och kemiska krigsmedel i soldatens armband. (foringfor.cn)
  • 1. verksamhetsutövarens namn eller företagsnamn, säte och adress, 2. (paragraf.nu)