• Fenoxiättiksyra (IUPAC-namn är 2-fenoxietansyra), C8H8O3, är kemisk förening som består av en fenoxidel (härledd från fenol) bunden med en eterbindning till ättiksyra. (wikipedia.org)
  • Dessa herbicider, som av media ibland betecknas "fenoxisyror", förbjöds på grund av att de också innehöll mycket hälsoskadliga föroreningar i form av polyklorerade dibensodioxiner, bland annat 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD). (wikipedia.org)
  • 2,4-Diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) är en kemisk substans som ingår i herbicider. (wikipedia.org)
  • 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T) är en kemisk substans som tidigare ingick i herbicider , däribland Agent Orange och Hormoslyr . (wikipedia.org)
  • 2,4-D var länge förbjudet i Sverige, men sedan 2016 tillåts det i kombination med andra aktiva substanser under produktnamnet Mustang Forte. (wikipedia.org)