• Nedan finner du publikationer som behandlar olika delar av Karolinska Institutets utveckling, från den tidiga historien till analyser av 1900-talets framväxande forskningsinstitution, de olika professionernas utveckling och utbildningens förändringar. (ki.se)
  • Men tittar man närmare i historieböckerna upptäcker man dock snabbt att det sena 1800-talet och fram till det tidiga 1900-talet också präglades av globalisering, av ökande handel, migration, internationella och mångkulturella kontakter. (alba.nu)
  • Budskapet är tydligt , men utan att hamna i pedagogik har Josette Bushell-Mingo regisserat en föreställning som berättar om utrensning, skam och etnisk rasism med utgångspunkt i samernas 1900-talshistoria. (nummer.se)
  • Kortfilmerna går att använda som berättelser om Sverige på 1900-talet, men också som historiska källor och sist men inte minst som ett sätt att träna filmkunnigheten: den färdighet som vi alla behöver i vår bildmedvetna värld. (filmarkivet.se)
  • Den historiska myten säger att socialdemokrater och liberaler har ett obefläckat förhållande till rösträttsreformer i början av 1900-talet medan högerns är tämligen tveksamt. (blogspot.com)
  • Jag hoppas att man skall börja planera för ett museum om det långa 1900-talet, som börjar i slutet av 1800-talet och fortsätter in i våra dagar. (regeringen.se)
  • Rör det sig generellt sett om 1800- och 1900-talshistoria (som i fallet med 1980-talets AIDS) eller kan man spåra diagnoser hundratals år tillbaka? (svd.se)
  • Sjukhusområdet kallades Den vita staden Sjukhuset hade ursprungligen plats för 830 patienter, att jämföra med ortens befolkning som år 1900 uppgick till 627 personer. (wikipedia.org)
  • Platsen, Sassi di Matera, där Daniele skulle starta sitt nya albergo har en alldeles särskild plats i Italiens 1900-talshistoria. (byggnadsvard.se)
  • Men 1900-talet innebar också avgörande teknologiska, sociala, kulturella och ekonomiska förändringar. (studera.nu)