• I parken kan du se historiska avtryck från en herrgårdsmiljö från 1800-talet. (goteborg.se)
 • Alla karaktärer som sveper förbi under de sjuttio slutåren av 1800-talet (utom en) är historiska personer, och deras repliker och tankar är autentiska. (kulturbloggen.com)
 • Wyoming Territorial Penitentiary är Wyomingterritoriets historiska fängelse från 1800-talet, med utställningar om fängelsets och samhällets 1800-talshistoria. (wikipedia.org)
 • Styrelsen organiserar och genomf r givande aktiviteter f r medlemmarna f rdelat p v r- och h stprogram med teman kring G teborgs 1700-talshistoria, det historiska Svenska Ostindiska Companiet, Kinahandeln och byggnationen av G THEBORG III. (ostindiefararen.org)
 • Fokuset på 1800-1900-tals historia ökar inte förståelsen för utvecklingen av det nutida Sverige, menar delegationen. (sverigesradio.se)
 • Forskningen kring Göteborgs 1800-tal bidrar till en ny bild av en av de mest händelserika faserna i stadens historia. (goteborgsstadsmuseum.se)
 • Vi är en förening för alla som är intresserade av amerikansk 1800-tals historia. (hcmedborgare.se)
 • William Stoner föds i slutet av 1800-talet, och hans historia råkar sammanfalla med några dramatiska scenarion i Amerikas 1900-talshistoria, med första och andra världskrig och en depression däremellan, och allt vad det innebär och hur människor påverkas och drabbas. (blogspot.com)
 • doktorand i historia vid Stockholms universitet, berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt om statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal under rubriken Statarnas förfackliga kamp. (statarmuseet.com)
 • Medan historia och fiktion tidigare i Europa hade rört sig i ett mer flytande gränsland innebar 1800-talet att gränserna började etableras. (tidskriftenrespons.se)
 • Nykterhetsrörelsen utvecklades i slutet på 1800-talet. (blogspot.com)
 • Det är bara några exempel på de olika funktioner whisky har haft i svensk litteratur sedan slutet av 1800-talet. (spritmuseum.se)
 • Jag hoppas att man skall börja planera för ett museum om det långa 1900-talet, som börjar i slutet av 1800-talet och fortsätter in i våra dagar. (regeringen.se)
 • Dagens utveckling, med en globaliserad handel med jordbruksprodukter hade han ju sett i slutet av 1800-talet. (blogspot.se)
 • Under slutet av 1800-talet, när man talade om det moderna genombrottet, var Danmark ett kulturellt centrum för Skandinavien. (com.es)
 • I "Edelcrantz förbindelser" får läsaren följa Abraham Niclas Clewbergs - adlad Edelcrantz - liv och karriär i det sena 1700-talet och tidiga 1800-talets Sverige. (labyrinter.se)
 • Under första hälften av 1800-talet spreds romantiska hjälteskildringar i både Sverige och Danmark. (curmsun.org)
 • Avsnitt 4 · 5 min · Sveriges 1700- och 1800-talshistoria som animerad kortfilm. (urplay.se)
 • Det moderna Sveriges utveckling och de nationella minoriteternas existens grundlades redan före 1800-talet och det bör framgå i skolundervisningen, skriver sverigefinländarnas delegation till Skolverket. (sverigesradio.se)
 • Lars Widding tar sig an Sveriges 1800-talshistoria och skapar en värld fylld av myter, legender och vanliga människor. (danderyd.se)
 • Nils Larsson i Tullus var en av de fantastiska män som i mitten av 1800-talet lade grunden till Sveriges utveckling från fattigt land i Europas periferi till ett av världens främsta välståndsländer. (kryssahakan.se)
 • Idén om ett ädelt Tyskland, styrt av en upphöjd och vis konung med messianska inslag (en sann Führer), hade slagit rot i vissa samhällsgrupper redan under det tidiga 1800-talets romantiska rörelser. (dixikon.se)
 • Cecilia Stegös Systemskiftet: en 1800- talshistoria, (Nerenius och Santerus), som speglar hur den svenska liberalismen föddes. (svensktidskrift.se)
 • Med några få steg förflyttar du dig mellan 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal. (visitostersund.se)
 • Men tittar man närmare i historieböckerna upptäcker man dock snabbt att det sena 1800-talet och fram till det tidiga 1900-talet också präglades av globalisering, av ökande handel, migration, internationella och mångkulturella kontakter. (alba.nu)
 • I en jubileumskrift om Små- och Familjejordbrukarnas Riksförbund utgiven 1948 skriver Riksdagsman Waldemar Svensson, Ljungskile, en lång utläggning om det småskaliga jordbrukets existensiella villkor under sena 1800-talet fram till de första åren efter krigsslutet 1945 och sina egna reflektioner om framtiden. (blogspot.se)
 • Kampen för folkpensionen hade inletts av Adolf Hedin (1834-1905), riksdagsledamot från 1870 till sin död (med två kortare uppehåll) och det sena 1800-talets mest framträdande liberala politiker - en "folktribun" som kämpade för enskilda medborgares rätt gentemot överheten. (liberaldebatt.se)
 • I samma stund som "Doc" Holliday med sitt avsågade gevär bly-förgiftade och därmed oskadliggjorde Tom McLaury blev han ett med amerikansk 1800-talshistoria. (vf.se)
 • Detta är en läsvärd bok för alla med intresse för den klassiska konstmusiken, pianomusik eller europeisk 1800-talshistoria. (ekstromgaray.se)
 • Den sanna kärleken är den som sätter den andre fri, menade Carl Jonas Love Almqvist i sin klassiska 1800-talsroman Det går an . (norstedts.se)
 • Här berättas om slottets spännande 1600-talshistoria och om den första kunglige innehavaren Karl XIII:s insatser, om arkitekterna och de rumsinredningar som tillkom under 1700- och 1800-talen, den vidsträckta trädgårds- och parkanläggningen samt den militära epok som vidtog efter änkedrottning Desiderias tid. (votumforlag.se)
 • Den f rsta boken har titeln Drottningholms slott fr n Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika, och behandlar slottets 1600- och 1700-talshistoria. (bokus.com)
 • Hans enda djupare engagemang därutöver var en viss historisk forskning och skriftställarskap, framförallt om fransk 1600- och 1700-talshistoria. (liberaldebatt.se)
 • Först när en preussisk godsägare trädde in på scenen i mitten av 1800-talet förändrades allt. (popularhistoria.se)
 • Rör det sig generellt sett om 1800- och 1900-talshistoria (som i fallet med 1980-talets AIDS) eller kan man spåra diagnoser hundratals år tillbaka? (svd.se)
 • http://www.nationalmuseum.se/sv/Utstallningar/Samarbeten-och-utlan/Ljus-och-stillhet-skandinavisk-konst-kring-sekelskiftet-1900-/ Musée Toulouse-Lautrec i Albi, Frankrike, visar ett femtiotal verk från Nationalmuseum i en utställning med några av de främsta exemplen på skandinaviskt sekelskiftesmåleri. (prembokproduktion.se)
 • Johan Ludvig och Fredrika Runeberg r portalfigurer i 1800-talets litteratur- och kulturhistoria i Finland. (atlantisbok.se)
 • Hon har också tvättat bort originalets balettavsnitt, ett krav från den franska 1800-talspubliken och ersatt dem med måleriska och intensiva körscener. (skd.se)
 • Sionismen uppstod under 1800-talet i spåren av den franska revolutionen och utvecklades under de sionistiska världskongresserna i Basel från 1897 till att slutligen - efter långa förhandlingar - lyckas genomföra Englands upplåtelse av marken i Palestina till en judisk nationalstat. (wordpress.com)
 • Utifr n tidigare opublicerade fotografier fr n 1800-talet skildrar Fredric Bedoire de tidiga turisternas resande, f r ndringarna fr n diligens till j rnv g, ngb tsf rbindelser och s llskapsresor. (bokus.com)
 • http://www.visithassleholm.se/sv/evenemanget/a1348669/tocken_carl_-_carl_larsson_utstallning_1348669/detaljer En utställning som skildrar både Carl Larssons ljusa och mörka sidor. (prembokproduktion.se)
 • Hans i fyra delar utgivna Nordisk konst (21-26) kan betraktas som en ämnesmäs-sig utvidgning av hans sv konsthistoria. (riksarkivet.se)
 • Vid ett par tillf llen under 1800-talet b rgades delar av skeppets skrov och delar av lasten. (ostindiefararen.org)