• Den f rsta boken har titeln Drottningholms slott fr n Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika, och behandlar slottets 1600- och 1700-talshistoria. (bokus.com)
 • Hans enda djupare engagemang därutöver var en viss historisk forskning och skriftställarskap, framförallt om fransk 1600- och 1700-talshistoria. (liberaldebatt.se)
 • Forskaren i 1700-talshistoria och informationsspecialisten Jessica Parland-von Essen tilldelas det åttonde Gösta Mickwitz-priset för sitt arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen. (historiskaforeningen.fi)
 • De utspelar sig vid mitten av 1600-talet och är både en berättelse om Norden vid den tidpunkten och en skildring av en familjs öde. (historiskamedia.se)
 • En tredje hette Håkanstorp vars namn vid mitten av 1600-talet ändrades till Jonstorp, varav en del av den gårdens forna ägor numera upptas av det stora villaområdet med samma namn. (filipstadsgille.se)
 • De två stora godsen i Bromma, Åkeshov och Ulvsunda , skapades omkring mitten av 1600-talet. (wikipedia.org)
 • Björn berättar att Löfstad brann i slutet av 1600-talet och att en piga anklagades för att ha orsakat branden, som dödade tre unga pojkar. (blogspot.com)
 • När svenska skepp seglade till Medelhavet under slutet av 1600-talet utsatte sig många svenska sjömän för enorma faror. (kathinkalindhe.se)
 • Här berättas om slottets spännande 1600-talshistoria och om den första kunglige innehavaren Karl XIII:s insatser, om arkitekterna och de rumsinredningar som tillkom under 1700- och 1800-talen, den vidsträckta trädgårds- och parkanläggningen samt den militära epok som vidtog efter änkedrottning Desiderias tid. (votumforlag.se)
 • 6 Inledning av inga lena ångström grandien Det svenska 1600-talet stormaktstiden är sedan länge ett centralt fält för den humanistiska forskningen. (docplayer.se)
 • Med sitt varierande innehåll ger antologibidragen från bland andra historiker, idé-, konst-, litteratur- och musikhistoriker en ganska god bild av det svenska 1600-talet i stort, men måste ändå sägas ha en viss tonvikt på landets södra delar och Danmark. (docplayer.se)
 • Joachim Östlund har studerat hur svenskar såldes som slavar i Nordafrika under 1600-1700-talen och hur svenska skepp deltog i handel med afrikanska slavar i medelhavet. (kathinkalindhe.se)
 • Boken skildrar också vardagslivet under 1600-talet på ett bra sätt, mycket handlar om kvinnornas roll i hemmet, det var de som skötte hushållen, tvättade och sydde kläder. (skandibok.de)
 • Han får stipendium på 50 000 kr för en undersökning om drickande i det tidiga 1600-talets Stockholm. (spritmuseum.se)
 • Faluprästen Olof Ekman ( ) som föregångare för svensk pietism 30 kerstin hagland Undersökning av bergsmännens matematik på 1600-talet i Falun 63 hans helander Hermelins Svenskarnas hundra städer (Hecatompolis Suionum) 84 andreas hellerstedt Sin egen lyckas smed. (docplayer.se)
 • Maria Gustavsdotter har skrivit en atmosfärrik och fartfylld familjekrönika som utspelar sig i 1600-talets Norden. (historiskamedia.se)
 • Avsnitt 4 · USA från svartvitt till färg · 48 min · Journalfilmer i färg skildrar USA:s 1950-talshistoria. (urplay.se)
 • Under 1600-talet kom området runt kyrkan i släkten Oxenstiernas ägo, och farfadern till den senare under 1600-talet mycket berömde rikskanslern Axel Oxenstierna lät bygga ett gravkor i Jäders kyrka. (svenskakyrkan.se)
 • Den inneh ller artiklar som r r sig fr n 1600-talet till nutid, runt om i v rlden till s skilda platser som Saint Barth lemy, Zambia och Gr nland. (bokus.com)
 • Tangermünde var en betydande stad i centrala Tyskland under senmedeltiden och är känt för sin gamla stadskärna, med välbevarade medeltida befästningar och korsvirkeshus från 1600-talet. (wikipedia.org)
 • Emma och Jakob följer med sin mamma till det gamla slottet Löfstad, där mamman ska restaurera en gammal vävnad från 1600-talet. (blogspot.com)
 • Rättshistoriskt bibliotek är namnet på den monografiserie, som Institutet för rättshistorisk forskning inledde år 1962 med en faksimilutgåva av den svenske 1600-talsjuristen Johan Olofsson Stiernhööks latinska arbete De jure sveonum et gothorum vetusto (1672). (rattshistoria.org)