• Medan sjöbladsätten Sture under 1300-talet i huvudsak synes ha varit knuten till Västergötland, dominera i dess 1400-talshistoria beläggen på gårdar i Södermanland och östra Småland. (adelsvapen.com)
  • Absolutism är en benämning för det kungliga envälde som präglade många av Europas länder under 1500. (so-rummet.se)
  • När Birgittaklostret byggdes hette platsen 'Marienthal' och fick senare byta namn till Pirita (Birgitta), Klostret brändes ned under 1500-talet och är numera ruin. (visitestonia.com)