• Den tionde kranialnerven, nervus vagus, på svenska kallad vagusnerven, har fått sitt namn från det latinska ordet "vagus" som betyder irrande, kringströvande, ostadig eller obestämd. (missinglinks.se)
  • Nervsignalen, som går via den tionde kranialnerven, nervus vagus, hämmar aktiveringen av inflammationsmolekyler och celler. (ki.se)
  • De [ormarna] tonar och stimulerar den tionde kranialnerven för att frigöra endorfiner och oxytocin. (expressen.se)
  • De är symmetriskt fördelade med 12 utlöpare till höger i kroppen och 12 till vänster. (missinglinks.se)
  • I vissa fall kläms kranialnerven, vilket medför ytterligare besvär. (amb-healthcare.com)
  • Akustikusneurinom 0 frågor Ett godartat schwannom på den åttonde kranialnerven (hörsel- och balansnerven), som i de flesta fall uppstår ur vestibularnerven i 50- till 60-årsåldern. (lookformedical.com)