• AMT100 attraherar och fångar myggor och knott med 360 graders fångstvinkel och sex kombinerade metoder: koldioxid, mjölksyra, oktanol, UV-ljus, värme samt färg. (stick.se)
  • Mosquito Magnet Pioneer, Predator Dynamic och SkeeterVac 3501 är exempel på myggfångare som lägger ut en "matta" med koldioxid och oktanol. (myggfri.nu)
  • Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. (docplayer.me)
  • NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Sida 1 av Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från Torkmedel. (docplayer.se)
  • ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP SÄKERHETSDATABLAD NESTE COOLANT LONGLIFE M Datum 10.3.2015 Tidigare datum 31.3.2014 6.1 Sida 3 / 6 SV Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd personlig skyddsutrustning. (spotidoc.com)
  • 2 S-setninger:Ingen Særlige bestemmelser om merking av visse innholdsstoffer: Inneholder 1-dodecylimidazol Kan gi en allergisk reaksjon. (docplayer.me)