• Det överför en kedja med 1-4-alfaglykanbindningar till en annan kedjas primära hydroxigrupp, vilket skapar en 1-6-binding. (wikipedia.org)
  • 1,4-alfaglukandelningsenzym skapar förgreningar genom att överföra några glukosenheter i änden på en glykogenkedja till en punkt längre ner på kedjan. (wikipedia.org)