Yrkeskompetens (professional competence) kan definieras som den förmåga och kunskap en legitimerad yrkesutövare har att utöva sitt yrke på ett säkert, effektivt och skötsam sätt, med hänsyn till etik, juridik och de tekniska aspekterna av yrket. Det innefattar också förmågan att reflektera över och utvärdera sin egen praktik kontinuerligt för att förbättra den.
Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.
"DNA transformation competence" refererer til evnen hos bakterier og andre encellede organismer til å optake fremmed DNA fra deres omgivelser og integrere dette i deres eget genetiske materiale. Dette kan skje ved naturlige mekanismer som konjugasjon, transduksjon og transformation. Den siste mekanismen, transformation, innebærer at fremmed DNA fra døde celler i omgivelsene blir optatt gjennom cellemembranen og integrert i værtsorganismens eget genomi. Dette kan føre til endringer i organismernes egenskaper, for eksempel motstandsdundring eller produksjon av nye enzymer. DNA transformation competence er en viktig egenskap i molekylærbiologi og genetisk ingeniering, der det ofte er nødvendig å kunne overføre fremmed DNA til bakterier for å studere eller manipulere dem på en kontrollert måte
I medicinsk kontext, betyder 'yrkesroll' ofta den sociala, etiska och professionella roll som en läkare eller annan hälsovårdsperson uppfyller i sin praktik. Denna roll innebär att agera till patientens bästa väl, följa relevanta etiska principer och riktlinjer, samt underhålla en professionell relation till patienten. Yrkesrollen kan också inkludera att arbeta i team med andra hälsovårdspersoner för att ge den bästa möjliga vården till patienterna.
Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.
Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
"Storbritannien (officiellt: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland) är en suverän stat belägen i nordvästra Europa, bestående av fyra konstitutionella monarkier: England, Skottland, Wales och Nordirland."
"Hälsoinformation refererar till vetenskapligt underbyggda och opartiska kunskaper om hälsan, sjukdomar, preventiv åtgärder, behandlingsalternativ och livsstilsval som delas ut till allmänheten för att stödja individers möjlighet att ta informerade beslut om sin egen hälsa."
Social media kan definieras som internetbaserade tekniker och tjänster som möjliggör för användare att dela innehåll, kommunicera och etablera samhällsrelationer online. Det innefattar plattformar som sociala nätverk (t.ex. Facebook, LinkedIn), bloggar (t.ex. WordPress), mikrobloggar (t.ex. Twitter), bild- och videoservice (t.ex. Instagram, YouTube) samt recensionsplatser (t.ex. Yelp). Sociala medier används ofta för personliga, sociala och kommersiella syften.