VeteranerVeterans HealthVeteransjukhus: Sjukhus för krigsveteraner.Veterans Disability ClaimsAfghanistankonflikt 2001-Iraq War, 2003-2011Persian Gulf-syndromGulfkriget: FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.VietnamkrigetKrigsneuroser: Neurotiska reaktioner på svåra stridspåfrestningar.Förenta StaternaKrig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.Försvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Stressyndrom, posttraumatisktIrak: Republik i mellanöstern, mellan Kuwait och Iran. Landets yta är 437 072 km2, och folkmängden drygt 26 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Bagdad.Avlövningsmedel: Växtgifter som avlägsnar löven från träd och andra levande växter. De kan vara organiska eller oorganiska. Flera av de beständigare typerna har använts i krig, och många är giftiga.Kemisk krigföring: Taktisk krigföring med hjälp av brandstridsmedel, rök eller irriterande, brännande eller kvävande gaser.2,4,5-triklorfenoxiättiksyra: (2,4,5-triklorfenoxy)ättiksyra. Ett växtgift med kraftigt irritera nde egenskaper. Användning av detta medel på odlad mark har förbjudits.Amerikanska inbördeskriget: Konflikten 1861-1865 mellan nordstaterna (unionen) och de 11 sydstater som 1860-1861 bröt sig ur unionen och bildade Amerikas konfedererade stater.Afghanistan: Republik i sydvästra Asien med en yta av ca 650 000 km2. Folkmängden uppgår till ca 23 miljoner invånare. I huvudstaden Kabul bor ca 400 000 invånare. De två viktigaste språken i landet är pashto och dari.Försvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.Koreakriget: En väpnad konflikt mellan kommunistiska och icke-kommunistiska styrkor i Korea, mellan den 25 juni 1950 och den 27 juli 1953. Mot trupper från Nordkorea och Kina stred FN-trupper under USAs befäl.United States Department of DefenseAmputation, traumatisk: Förlust av någon lem eller annat kroppsbihang genom olyckshändelse.Sprängskador: Kroppsskador orsakade av partiklar eller tryckvåg från en explosion, t ex av mina, granat eller fyrverkeripjäs. Explosioner kan ge lungskador och pulmonell blödning, sönderslitning av andra organ i br östkorg och buk, brustna trumhinnor och påverka det centrala nervsystemet.Retrospektiva studierUrvalskriterier: Kriterier för att bestämma vilka patienter som skall ingå i vissa vårdprogram eller få tillgång till viss vård.Kroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Bosnien-Hercegovina: Republik på nordvästra Balkanhalvön som i norr och väster gränsar till Kroatien, i öster till Serbien och i sydost till Jugoslavien. Ytan är 51 100 km2 och folkmängden drygt 3.5 miljoner invånare. Huv udstaden heter Sarajevo.2,4-diklorfenoxiättiksyra: (2,4-diklorfenoxy)ättiksyra. Ett växtgift med irriterande effekter på ögat och det gastrointestinala systemet.RiskfaktorerKemiska stridsmedel: Kemiska substanser som används i krig för att åstadkomma oreda, sjukdom eller död.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.AirportsFlygmedicin: Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.Flygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.Los AngelesMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.SkeppHälsoinformationSocial MediaTjärorFörenta NationernaMission och missionärer: Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.Djibouti: Republik i den norra delen av Afrikas horn i Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Helsingforsdeklarationen: En internationell överenskommelse inom World Medical Association (WMA) som ger riktlinjer för hur studier på människor får genomföras. Den antogs 1962 och reviderades vid den 18. medicinska världskongressen i Helsingfors 1964. Senare revisioner har gjorts 1975, 1983, 1989 och 1996.RadioGlukosklamp: Metod för upprätthållande av en konstant blodsockernivå genom glukos- eller insulininfusion. Tekniken används för att studera ämnesomsättningshastighet (för t ex glukos, fett, eller aminosyror) vid en konstant glukoshalt.Duplikatgener: Två identiska gener med samma fenotypverkan, men belägna på olika platser på en kromosom eller på olika kromosomer.Television