VerbenaceaeLippia: Ett växtsläkte av familjen Verbenaceae. Lippsidokinon, triterpener, seskiterpener och tymol har påvisats hos detta släkte. Växtextrakt har cytotoxisk verkan. En välkänd art är Lippia citriodora (citronverbena), av vilken framställs en eterisk olja, citronverbenaessens. Släktet kallas ibland mexikansk oregano, men växten är inte besläktad med oregano (av släktet Origanum).VitexLantana: Ett växtsläkte inom familjen Verbenaceae. Växterna innehåller lantaden och andra triterpener.CordiaTymolVäxtextraktOljor, flyktigaMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.SagittariaPolypodiaceaeMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.ChecklistHälsoinformationAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Monimiaceae: En växtfamilj (boldoväxter) inom ordningen Laurales, underklassen Magnoliidae och klassen Magnoliopsida.Magnoliaväxter: En växtfamilj (magnoliaväxter) inom ordningen Magnoliales och klassen Magnoliopsida. Familjen omfattar träd och buskar med långsmala, konformade blomställningar med väldoftande blommor som har sex kronblad och ett flertal spiralväxande ståndare.AnnonaceaeCalycanthaceaeWinteraceaeGömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).NymphaeceaeMyristicaceaeHernandiaceaeFjärilar: Artrik ordning (Lepidoptera) av insekter med utbredning över hela världen. De har två par stora och breda flygvingar, ofta med färggranna mönster.Venös friläggningBlommor: Växters fortplantningsorgan.FärgSpädbarnshemSmåbarnsavdelningar, daghemSpädbarnshem på sjukhusVerbenaRosaIridoider: En sorts monoterpener, erhållna ur geraniol (som utvinns ur t ex palmarosaolja, citronellaolja eller geraniumolja). De har allmänt cyklopentanopyranstruktur, men i vissa fall kan någon ring vara bruten, som t ex när det gäller sekoiridoid. De skiljer sig från den till namnet liknande gruppen iridaler (triterpener).Växtkomponenter, ovanför jordytaTarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Poaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.AvvänjningSkandinavienGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.UtvecklingsgenerIntervertebralled: Leden mellan ytorna på det nedre och det övre ledutskottet hos angränsande kotor.CallicarpaPlectranthusOriganumBurning mouth-syndrom: En samling smärtande symtom i munnen, associerade med en brännande känsla. Det föreligger ett betydande inslag av organiska faktorer, med vissa funktionella drag. BMS är inte begränsat till gruppen ps ykofysiologiska sjukdomar.Klassificering: Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.Mexiko: Republik i Mellanamerika, gränsande till USA i norr och Guatemala och Belize i söder. Landets yta är 1 972 550 km2, och folkmängden uppgår till 110 miljoner invånare. Huvudstad är Mexico.Lamiaceae: Familjen plisterväxter. Växterna är aromatiska och många odlas som kryddväxter eller för sina oljor. De flesta har fyrkantiga stjälkar, korsvis motsatta blad, tvåläppiga foder, fyra eller två ståndare och ett stift. Till familjen hör välkända kryddörter som timjam, salvia, basilika, rosmarin, mynta osv.Klåda i vulva: Intensiv, kliande känsla i de yttre könsdelarna hos kvinnan.