Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En lövfällande växt som är rik på eteriska oljor. Den används som krydda eller smakämne och har flera användningsområden såväl internt som lokalt.
Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.
Preparatformer bestående av något transportmedium i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet. Läkemedelsbärare används för läkemedelsadministration i system för kontrollerad (fördröjd) frisättning, för att förlänga läkemedelsverkan och minska läkemedelsmetabolism och toxicitet. Bärare används också för att förstärka administrationseffekten i målområdena för den farmakologiska verkan. Liposomer, albuminmikrokulor, lösliga, syntetiska polymerer, DNA-komplex, protein-läkemedelskonjugat och bärarerytrocyter, bl a, har använts som nedbrytbara läkemedelsbärare.
Ett växtsläkte i familjen Liliaceae (liljeväxter). Arterna producerar imperialin, en steroidalkaloid som verkar på muskarinreceptorer. Två välkända arter är F. meleagris (kungsängslilja) och F. imperialis (kejsarkrona).
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
En referensbok bestående av en, oftast, alfabetisk förteckning av ord, med upplysning om form, uttal, etymologi, grammatik och betydelse. En språkordbok är oftast en alfabetisk lista av ord i ett språk med motsvarande ord i ett annat språk. En fackordbok inom t ex medicin och vetenskap är en mer eller mindre uttömmande lista över vedertagen terminologi och namn och uttryck inom ett speciellt område.
Meningsutbyte mellan personer eler institutioner genom brevväxling. Termen tillämpas mest vid indexering och katalogisering av historiskt eller biografiskt material.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
Ett opiumliknande, smärtstillande medel besläktat med morfin, men med svagare smärtstillande egenskaper och med svagt lugnande effekt. Det har även hostdämpande verkan.
En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.
Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).
Ett växtsläkte (bocktörnen) av familjen Solanaceae. Växterna innehåller cerebrosider och skopoletin.
Störningar i mag/tarmsystemet, eksem eller chock till följd av allergisk reaktion mot allergener i födan.
Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
Ett hudpreparat för lokal behandling av akne och ett flertal andra hudåkommor. Medlet har såväl teratogena som andra biverkningar.
Kronisk inflammation av hudens talgkörtlar med förhöjd utsöndring av talg. Sjukdomens kännetecken är bl a porrmaskar. Orsaken till sjukdomen är inte känd, men ärftlighet och åldern kan vara bidragande faktorer.
Läkemedel för behandling eller förebyggande av hudsjukdomar eller för normal hudvård. Syn. hudpreparat.
Stora, skogslevande fåglar tillhörande underfamiljen Meleagridinae, familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.