Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.
Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.
Den ven som bildas genom föreningen av den främre och den bakre skenbensvenen. Den passerar knävecket och övergår i lårbensvenen.
Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.
De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.
Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.
Pletysmografisk mätning, där intensiteten hos ljus som reflekteras från hudytan och de därunder belägna röda blodkropparna används för att bestämma blodvolymen i mätområdet. Det finns två typer, transmissionsmetoden och reflektansmetoden.
Den nedre extremiteten, ned till fotleden.
Ett sällsynt sjukdomstillstånd som oftast drabbar en lem och som kännetecknas av hypertrofi hos skelettbenet och tillhörande mjukvävnader, stora hemangiom i huden, ihållande nevus flammeus (eldsmärke) och hudvaricer.
Den del av kroppen där bukens nedre del övergår i låren.
Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.
Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.
Ljusstrålning genom kroppsvävnader eller kroppshålor för undersökning av inre strukturer.
Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.
En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.
Teknik för utnyttjande av laserkateter för vidgning av tilltäppta blodkärl. Vid termisk laserangioplastik upphettas en metallspets med laserenergi och vid direkt laserangioplastik avlägsnas förträngni ngen genom direkt bestrålning med mikroskopisk precision och utan att brännskador uppstår.
Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.
Material för bandagering av någon kroppsdel.
Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.
Vener som leder blod från levern.
Blödningar i huden orsakade av tryck-, slag- eller klämskador.
Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.
Ven som vid mjältporten förenar ett flertal små vener från magen, bukspottkörteln, mjälten och tarmkäxet.
Kärl som leder blod från hjärnan.