Allmänt gynekologiskt sjukdomstillstånd, vars typiska kännetecken är onormala, icke-blodiga flytningar från patientens könsorgan.
En slemmig, färglös eller vitaktig flytning från slidan.
Den enda arten av släktet Gardnerella. Den klassificerades tidigare som Haemophilus vaginalis. Bakterien, som även finns i könsorganen hos friska kvinnor, kan orsaka bakteriell vaginit (inflammation i slidan). Den kan ibland ge upphov till bakteriemi efter förlossning och efter transuretral prostataresektion.
Intensiv, kliande känsla i de yttre könsdelarna hos kvinnan.
Svampinfektion i vulva och vagina orsakad av någon art av Candida.
Personliga hygienartiklar för bruk vid menstruationen.
Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.
Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.
Patologiska förändringar i kvinnans fortplantningssystem.
Bakteriesjukdomar som sprids genom sexuellt umgänge.
Inflammation i adnexa uteri (livmodertillbehören). Häri ingår endometrit (inflammation i livmoderslemhinnan), salpingit (äggledarinflammation), ooforit (äggstocksinflammation) och parametrit (inflammation i stödvävnaderna). Sådan inflammation kan leda till funktionsstörningar och infertilitet. Syn. bäckeninflammation.
Olika sorters teknik som används i mikrobiologi.
Akut infektionssjukdom med de urogenitala organen som primärt invasionsställe. Den orsakande organismen, Neisseria gonorrhoeae, isolerades av Neisser år 1879.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.
Preparat för behandling av trichomonasinfektioner.
Infektionssjukdomar orsakade av bakterier av släktet Chlamydia.
En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.
Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.
De honliga fortplantningsorganen. De yttre omfattar vulva, Bartholins körtlar, och klitoris. De inre utgörs av vagina (slidan), uterus (livmodern), äggstockar och äggledare.
Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.
Typarten för Chlamydia och orsaken till en rad ögoninfektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförda sjukdomar.
Ett färgmedel bestående av en blandning av rosaniliner med antibakteriella egenskaper och verkan mot svamp och maskar.
Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.
Ett släkte av Pasteurellaceae med många arter som förekommer hos djur och människor. Organismerna är gramnegativa, fakultativt anaeroba, kul- eller stavformade, och utan rörelseförmåga.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
Avlägsnande av livmodern.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.
Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.
Teknik för begränsning av ett djurs rörelseförmåga genom att hänga upp det i bakben eller svans. Förfarandet används för att simulera vissa effekter av reducerad tyngdkraft och studera fysiologi vid viktlöshet.