Folkrepubliken Kongo: Republik i Centralafrika med en yta av 342 000 km2 och en folkmängd som uppgår till 2,8 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i söder och öster till Kongo-Kinshasa, i väster till Gabon och i norr till Centralafrikanska republiken. Huvudstad är Brazzaville. Mellan 1971 och 1997 var landets officiella namn Zaire.SprutorGula febern: Akut infektionssjukdom i framförallt tropiska länder, förorsakad av ett virus som sprids till människa med myggor av arterna Aedes och Haemagogus.Gula febernvirus: Typarten hos släktet Flavivirus. Det överförs till människa av olika arter av framförallt myggsläktet Aedes.Kongo: Republik i Centralafrika, gränsande till Gabon i väster, Kamerun i nordväst och Kongo-Kinshasa i syd och öster. Landets yta är 342 000 km2, och folkmängden uppgår till 3,7 miljoner invånare (2006). Huvudstaden heter Brazzaville.Vaccin mot gula febernKongorött: Färgämne för påvisande av saltsyra i maginnehåll. Det används även histologiskt för påvisande av amyloidos.Hemlösa ungdomar: Barn och ungdomar som rymt hemifrån eller av annan orsak saknar fast bostad och lever på gatorna.AfrikaSydafrikaVaccinationFeber: Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.Travel MedicineVirusvaccinerRickettsiavaccinerAedes: Ett släkte myggor (Culicidae) i tropiska och subtropiska områden. Gula febern och dengue hör till de sjukdomar som kan överföras av arter tillhörande detta släkte.Dödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.TestamentenLoperamid: Ett långtidsverkande, syntetiskt medel mot diarré. Det tas inte upp från tarmen i större omfattning och har ingen verkan på det adrenerga systemet eller det centrala nervsystemet, men kan motverka histamin och störa lokal acetylkolinfrisättning.ResorDiarre: Onormalt lös eller onormalt frekvent avföring.Vätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).Blanketter rörande samtyckeRehydreringslösningarEncefalitvirus, japansk: En art av Flavivirus tillhörande gruppen japanska encefalitvirus, som ger upphov till infektionssjukdomen japansk encefalit, vilken förekommer i Asien och Indien.Hjärninflammation, japansk: Hjärninflammation som orsakas av japansk B-encefalitvirus, som sprids med myggor i Vacciner mot Japansk hjärninflammation: Vacciner eller vaccinkandidater för förebyggande av infektion med japansk B-encefalitvirus.Hjärninflammation: Inflammation i hjärnan orsakad av infektion, autoimmuna förlopp, förgiftning eller andra tillstånd. Virusinfektion är en ganska vanlig orsak till hjärninflammation. Syn. encefalit.Hjärninflammation, viral: Inlammation i hjärnans parenkymvävnad till följd av virusinfektion. Encefaliten kan uppkomma som en primär eller sekundär manifestation av infektion med Togavirus, Herpesvirus, Adenovirus, Flavivirus, Bunyavirus, Picornavirus, Paramyxovirus, Orthomyxovirus, Retrovirus och Arenavirus.Encefalitvirusgruppen, japansk: En undergrupp av släktet Flavivirus som omfattar ett antal virusarter som ger upphov till hjärninflammation hos människor i många olika geografiska områden. Till gruppen hör japansk encefalitvirus, St. Louisencefalitvirus, Murray Valley encefalitvirus och Västnilvirus.Hjärninflammation, Arbovirus: Infektioner i hjärnan orsakade av leddjursburna virus (arbovirus: arthropod-borne viruses), främst från familjerna Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae och Rhabdoviridae. Dessa virus framkallar zoonoser, med fåglar och lägre däggdjur som mellamvärdar. Till människa överförs virus genom mygg- eller fästingbett. Kliniska kännetecken är feber, huvudvärk, mentala och neurologiska symtom, och koma.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.VirussjukdomarIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Flavivirus: Ett Flavivirussläkte med ett flertal undergrupper och många arter. De flesta är arbovirus som överförs med myggor eller fästingar. Typarten är gula febern-virus.Q-feberAngola: Republiken Angola ligger i sydvästra Afrika och gränsar till Kongo, Zambia och Namibia. Folkmängden uppgår till drygt 10,5 miljoner invånare, och landets yta är 1 246 700 km2. Huvudstaden heter Luanda . Det officiella språket är portugisiska.SverigeRadiovågorRadio Frequency Identification DeviceMarburgsjuka: En RNA-virusinfektion hos rhesusapor, grönapor och saimiriapor som kan överföras till människor.Marburgvirus: Ett släkte av familjen Filoviridae, bestående av en art (Lake Victoria marburgvirus) med flera stammar. Släktet uppvisar inga antigenkorsreaktioner med Ebolavirus.NyheterGabon: Republik vid ekvator i västra Afrika. Landet gränsar i väster till Atlanten, i norr till Kamerun och Ekvatorialguinea, i öster och söder till Republiken Kongo. Ytan är 267 667 km2 (inkl 10 000 km2 territorialvatten), och folkmängden uppgår till drygt 1,3 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Libreville.Vägbeskrivningar och skyltar: Anvisningsskyltar eller -tavlor inom eller utanför en byggnad eller annan inrättning.TerrorismMedical TourismEkonomisk konkurrensAllmänna inrättningarConnecticut: En stat i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 13 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 3,3 miljoner invånare (1999). Huvudstaden heter Hartford.Maus Elberfeldvirus: En stam av encefalomyokarditvirus, en Cardiovirusart, som vanligtvis ger en inte helt uppenbar tarminfektion hos möss. Ett litet antal möss kan visa tecken på slapphetsförlamning.Stiftelser: Organisationer (juridiska personer), vars ändmål är att förvalta en beständig förmögenhet.Cardiovirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Cardiovirus i familjen Picornaviridae.Antropologi: Läran om människan, i vid bemärkelse. Socialantropologi inbegriper jämförande studier av det sociala och kulturella livet, fysisk antropologi är inriktad på studier av människans biologiska utveckling .