'Vårdare-familjerelationer' refererar till de interaktioner och relationer som skapas mellan vårdpersonal och patientens familjemedlemmar under den senare behandlingsprocessen, vilka kan inkludera emotionell och praktisk support, beslut tillsammans om omsorg och behandling, samt kommunikation av information.