VåldtäktBrassica: Ett stort släkte ätliga, korsblommiga växter med bl a den stora arten Brassica oleracea, som omfattar vitkål, blomkål, broccoli, brysselkål, kruskål och grönkål. Andra arter är rova (B. napa), kålrot (B. napobrassica), raps (B. napus) och senap (B. alba, B. junica, B. nigra).HerbicidresistensBrottsoffer: Personer som utsatts för brott.Krigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Frön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Sexuella övergreppRättsmedicinsk vårdTortyrInsättande i pärm: Enhetlig hantering och sortering av samhörande handlingar. Syn. filering.Sexuella övergrepp mot barnJordbruksgröda: Odlade växter eller jordbruksprodukter såsom säd, grönsaker eller frukt.VerticilliumGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Sjukhus, religiösa: Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.Rättsmedicin: Tillämpning av medicinsk vetenskap i rättsfall.Växtgifter: Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.Stressyndrom, posttraumatisktIncest: Sexuellt umgänge mellan individer med så nära släktskapsförhållanden att de enligt lag ej får vara gifta.BetaBosnien-Hercegovina: Republik på nordvästra Balkanhalvön som i norr och väster gränsar till Kroatien, i öster till Serbien och i sydost till Jugoslavien. Ytan är 51 100 km2 och folkmängden drygt 3.5 miljoner invånare. Huv udstaden heter Sarajevo.NobelprisBöcker, illustrerade: Böcker innehållande fotografier, teckningar, porträtt, diagram, tabeller, kartor, faksimiler eller andra bilder.GastropodaBerömda personerNeuropsychiatryArgentina: Republik i södra Sydamerika, till ytan (2.767.000 km2) det näst största landet på kontinenten. Folkmängden uppgår till 35 miljoner, varav ca 12 miljoner bor i huvudstaden Buenos Aires. Officiellt språ k är spanska.PolisHelgdagar: Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.Skjutvapen: Alla typer av handeldvapen, som t ex pistoler, revolvrar, gevär och hagelbössor.Vård efter mottagningstidBarnamord: Dödande av barn vid eller strax efter födseln.OscillometriHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Förenta StaternaRiskfaktorerPrevalensAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Annonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.TobaksindustriAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.TelevisionMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.SömnSömn, REMSömnstörningarSömnapne, obstruktivInsomningsproblem och tidigt uppvaknade: Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.Sömnapnesyndrom