Tyfus, epidemisk lusburenFästingöverförd rickettsiosPhthirapteraRelapsing FeverTyfus, endemisk loppburenBorrelia: Ett släkte gramnegativa, anaeroba, spiralformade bakterier med flera arter som kan framkalla återkommande feber hos människor och djur.Borreliainfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande släktet Borrelia.Orientia tsutsugamushiPediculusBartonella quintana: En art gramnegativa bakterier med människan som värdorganism och den vanliga lusen, Pediculus humanus, som vektor. Skyttegravsfeber orsakas av denna bakterie.SkyttegravsfeberRickettsia typhiRickettsia prowazekiiSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.RickettsiaRickettsiainfektionerTrombiculidkvalsterHerpesviridae: En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.Cytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.AllotransplantationBlodstamcellstransplantationStamcellstransplantationTransplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.