Arkitektur, utformninig och byggande av sjukhus.
Sjukhusenhet ansvarig för beställning, lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial och utrustning.
Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.