Ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyfödda (oftast för tidigt födda) och vars patologiska kännetecken är bildandet av ett hyalinliknande membran kring de yttersta andningspassagerna. Utbredd atelektas sätts i samband med brist på ytaktiva ämnen.
En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.
Ett ämne som verkar direkt avslappnande på slät muskulatur och används för kärlvidgning. Det kan orsaka mag-tarmbesvär och takykardi (ökad hjärtrytm).
Tabletter med överdrag av något ämne som fördröjer frisättandet av läkemedlet tills de lämnat magsäcken.
Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.
Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.