Avsiktlig förfalskning av vetenskapliga data genom framställning av fabricerade, ofullständiga eller overifierade resultat som vetenskapliga fakta.
Samtidig eller konsekutiv publicering av identiskt eller nästan identiskt material i två eller flera olika källor utan tillkännagivande av detta. Sådan publicering skiljer sig från "omtryck", då källa anges, och från "plagiat", då en författare låter publicera en annan författares material som sitt eget.