Ett svampsläkte (flugsvampar) tillhörande familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales. De flesta arter är giftiga.