Tiadiaziner är en grupp av läkemedel som tillhör de så kallade tiazidlika diuretika. De används främst för att behandla högt blodtryck och vattenansamling i kroppen, ofta orsakat av hjärtsvikt eller njursjukdomar. Tiadiaziner fungerar genom att öka urinproduktionen och på så sätt minska vätskan i kroppen.