Tetrahydrouridine (THU) är ett nukleosid som bildas när uridin, en beståndsdel i RNA, modifieras genom att det reduceras med väte i en vattenyta under påverkan av en viss typ av enzymer. Detta process kallas för reduktiva proccesser och förekommer naturligt i vissa levande organismer. Tetrahydrouridine är inte direkt involverat i någon specifik medicinsk behandling, men det kan ha potential som ett adjuvant terapeutiskt medel vid antiviral behandling, eftersom det har visat sig kunna minska toxiciteten av vissa läkemedel som används för att behandla virusinfektioner.
Ett enzym som katalyserar den hydrolytiska deamineringen av deoxicytidylsyra till deoxiuridylsyra och ammoniak. Det har en viktig roll i regleringen av deoxinukleotiderna hos högre organismer. Enzymet verkar också på vissa 5-substituerade deoxicytidylsyror. EC 3.5.4.12.
Uridin är ett nucleosid som består av en pyrimidinbas (uracil) kovalent bundet till en femtoribos (ribose) via en beta-N1-glykosidbindning. Det förekommer naturligt i RNA och har en central roll i cellers proteinsyntes som en del av transfer-RNA (tRNA).
Ett enzym som katalyserar deaminering av cytidin, varvid bildas uridin. EC 3.5.4.5.
Deoxycytidine är ett derivat av cytosin, en nucleotid som förekommer i DNA. Deoxycytidine består av en deoxiribos-sockermolekyl som är kovalent bundet till en cytosinbas. Det spelar en viktig roll i celldelningen och cellens livscykel, genom att vara en byggsten i DNA:s dubbelhelix.