Revisionsgranskning av bokföring. Syn. bokföringsrevision.