Förekomst av tarmlymfa i brösthålan.
Förekomst av tarmlymfa i bukhinnehålan, med eller utan infektion.
En övergående utbuktning på lymfkärlen.
Ett syndrom som beror på svår proteinbrist, kännetecknat av hämmad kroppstillväxt, förändrad hud- och hårpigmentering, ödem och sjukliga leverförändringar, omfattande fettinfiltration, nekros och fibros. Benämningen är av lokalt språkligt ursprung i Guldkusten, Afrika, och betyder "undanträngt barn". Kwashiorkor förekommer dock i tropiska och subtropiska områden i hela världen. Sjukdomen anses vara besläktad med marasm.
Ascites. Ansamling av vätska i peritonealhålan (bukhinnehålan).
Immunologiskt betingade biverkningsreaktioner på medicinska preparat, lagliga eller olagliga.
Onormalt blodflödesmotstånd i leverns portasystem, vilket ofta förekommer vid skrumplever och portvensobstruktion.