Polymera derivat av gallsyra som är estrar av något socker.
Preparat som orsakar sammandragning, vanligen vid lokal användning.
Alla trädartade baljväxter eller träd av arten Acacia. De gummisorter och garvämnen som utvinns ur akacior kallas arabiskt gummi.
En familj lövfällande träd (bokväxter) tillhörande ordningen Fagales, klassen Magnoliopsida. Kända släkten är bok (Fagus), ek (Quercus) och äkta kastanj (Castanea sativa).
Luftvägsbesvär framkallade av inandning av bomullsdamm.
Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa Nationalencyklopedin
En färglös eller svagt gulfärgad, kristallin förening som erhålls ur galläpplen. Den används inom fototeknik, i läkemedel och som analytiskt reaktionsmedel.
Ett växtsläkte av familjen Ebenaceae, ordningen Ebenales, underklass Dilleniidae och klassen Magnoliopsida. Plantorna har ätliga frukter (persimon).
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.