Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.
Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.
Utbildning inom odontologi i allmänhet.